Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kohde sijaitsee Pappila–Moisio-kävelyreitin varrella, missä tie tekee mutkan vanhan kivijalan ja kalliopaljastuman kohdalla.

Paljastumissa näkyvä kivi on migmatiitti eli seoskivi (kuva 1). Siinä vaaleammat, leukosomiksi kutsuttavat graniittiset osat edustavat muinaista sulaa. Tummemmat, tänä päivänä kiillerikkaat osiot ovat koostuneet savirikkaasta sedimenttikivestä, joka on sulanut korkeissa lämpötiloissa ja paineissa. Kivilajissa esiintyy melko runsaasti granaattia.

Paljastuman vieressä on jonkin rakennuksen vanha kivijalka, joka koostuu pääasiassa graniitista (kuva 2). Vaikuttaisi siltä, että kiviaines on tuotu tähän jostain muualta.

Paljastumalta on hieno näköala Pappilan peltojen yli Tytyrin kalkkitehtaalle (kuva 3). Tehtaalla muun muassa jauhetaan Tytyrin kaivoksesta nostettua kiveä maanviljelyssä käytettäväksi maanparannusaineeksi.

Kalliopaljastuman lähikuvassa näkyy sammalta ja migmatiittia.
Kuva 1. Migmatiitti eli ”seoskivi”.
Kasvillisuuden seassa on näkyvissä pääosin graniitista koostuva, sammaloitunut rakennuksen kivijalka.
Kuva 2. Pääosin graniitista koostuva rakennuksen kivijalka.
Maisemakuvassa etualalla on kallopaljastuma ja kävelytie, keskellä on peltoa ja horisontissa näkyy puuston takana Tytyrin kalkkitehdas.
Kuva 3. Näkymä kalliopaljastumalta Pappilan peltojen yli Tytyrin kalkkitehtaalle.