Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Hiidensalmen rantaa kiertävän ulkoilureitin varrella sijaitsee Kokkokallio. Se on vuonna 1928 rakennettu vanha sahanjohtajan asuin- ja konttorirakennus (kuva 1). Vuoden 2021 Asuntomessuista lähtien Kokkokalliossa on toiminut kahvila.

Kokkokallion rakennus kallion päällä.
Kuva 1. Kokkokallion rakennus sijaitsee kallion laella. Rakennus pihapiireineen toimii kahvilana.

Kallioperä

Kokkokallion rakennus on rakennettu kalliolle, jonka pinnan muoto on pyöreähkö. Paljastuneilta osin voidaan erottaa punertavaa kiveä, joka on erittäin karkearakeista (kuva 2). Kivilaji on pegmatiittinen graniitti, ja se sisältää kvartsia ja maasälpiä sekä paikoitellen kiilteitä. Kivilaji on todennäköisesti syntynyt kiteytymällä magman jäännösliuoksesta noin 1,84–1,80 miljardia vuotta sitten. 

Lähikuva kallion karkeakiteisestä pinnasta.
Kuva 2. Erittäin karkeakiteistä pegmatiittista graniittia.

Talon perustan kivet

Kokkokallion perustan kivet koostuvat myös graniitista (kuva 3). Toisin kuin paikan kallioperässä, näiden kivien raekoko on lähinnä keskirakeinen, ja paikoitellen niistä voi löytää granaatteja. Perustassa käytetty graniitti voi hyvinkin olla peräisin Liessaaresta.

Paikan nykyiset omistajat kertovat, että kalliossa voi erottaa porausjälkiä ja maastosta löytyy runsaasti lohkareita. Kenties aikanaan kokeiltiin tehdä kiviä talon perustaa varten mutta todettiin, että paikallinen kivi ei lohkea halutulla tavalla.

Lähikuva punaisesta graniitista.
Kuva 3. Kokkokallion perustan kivet ovat keskirakeista graniittia.

Teksti: Annika Nyström