Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Rakennuskivet leikkipuistossa

Aurlahden leikkipuiston reunalle on aseteltu neliskulmaisia kiviä (kuva 1). Kivet näyttäisivät olevan pyrokseenigneissiksi luokiteltavaa kivilajia, joka sisältää pääasiassa amfibolia, maasälpiä ja pyrokseenia (kuva 2).

Kivissä näkyy porareiän pätkiä, jotka kielivät siitä, että kiviä on muotoiltu rakennuskiviksi. Kivet ovat todennäköisesti peräisin entisen vanhainkodin kivijalustasta, jonka kivet otettiin talteen kaupungin varikolle*.

Ojamon kalkkikivikaivoksen nostolaitoksen kupeessa on paljastuma, joka sisältää vastaavaa kivilajia ja sijaitsee topografisesti mäen päällä. Olisikohan näitä Ojamon kalkkikiviesiintymää reunustavia sivukiviä kenties hyödynnetty rakennuskivinä paikallisissa taloissa?

Tietä reunustamaan on pystytetty useita tummia, neliskulmaisia kiviä.
Kuva 1. Aurlahden leikkipuistoa reunustavat tummat rakennuskivet.
Lähikuva tumman rakennuskiven pinnasta.
Kuva 2. Pyrokseenigneississä on vaaleampi alue, jossa näkyy tummia muuttuneita pyrokseeneja. Kellertävät pilkut ovat jäkälää.

Aurinkokello

Vuoden 1991 tienoilla rantaviivaa laajennettiin rakentamalla pieni niemi betonialustalle*. Niemen kärkeen on asennettu iso pyöreähkö kivi, jota kutsutaan aurinkokelloksi (kuva 3).

Aurinkokellon kivi koostuu pegmatiittisesta graniitista, joka on karkeakiteistä graniittia. Sen päämineraalit ovat kvartsi ja maasälvät (kuva 4). Pegmatiitti sisältää lisäksi granaatteja ja biotiittia tummina mineraaleina.

Niemen kärjessä on iso pyöreähkö kivi, joka koostuu graniittisesta pegmatiitista. Taustalla lainehtii Lohjanjärvi ja näkyy veneitä sataman laiturissa. Horisontissa näkyy puustoisia saaria. Sinisellä taivaalla on pieniä pilviä.
Kuva 3. Aurinkokelloksi kutsuttu kivi koostuu pegmatiittisesta graniitista.
Lähikuva aurinkokelloksi kutsutun kiven punertavasta pinnasta.
Kuva 4. Pegmatiittinen graniitti sisältää kvartsia, maasälpiä ja granaatteja.

Reunakivet

Aurlahden sataman rantaa on myös reunustettu reunakivillä, joiden koostumus näyttäisi silmämääräisesti olevan pääasiassa erityyppisiä graniitteja ja granodioriittia (kuva 5).

Kahden reunakiven edessä on hiekkaa.
Kuva 5. Reunakivien kivilaji vaihtelee. Kuvan kivistä vasen näyttäisi olevan lähinnä keskirakeista granodioriittia ja oikea pegmatiittista graniittia.

Lähteet

*Pasi Mäntysalo. Suullinen tiedonanto.