Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Amfiboliittipaljastuma

Ulkoilupolun penkin edessä asuntomessualueen pohjoispuolella on tummansävyinen kalliopaljastuma. Kauempaa katsottuna kallion rapautumispinnan sävy on hieman vihertävä, mikä kertoo usein sarvivälkkeen olemassaolosta. Kyseessä on amfiboliitiksi luokiteltava muuttunut emäksinen kivilaji (kuva 1).

Lähikuva kalliopaljastuman amfiboliittipinnasta
Kuva 1. Kalliopaljastuman kivilaji on suurelta osin amfiboliittia.

Silokallio

Rannalla on toinen kalliopaljastuma, jonne pääsee kävelemällä penkin luota jyrkkää rinnettä alas veden rajaan (kuva 2). Järven jää ja vesi puhdistavat kalliota jäkälistä. Varo liukastumista liukkaalla kalliolla!

Noin kaksi miljardia vuotta vanha sedimentti on kovettunut ensin sedimenttikiveksi ja sitten muuttunut metamorfoosissa. Myöhäissvekofennisen vaiheen aikana noin 1,84 miljardia vuotta sitten tällaiset metasedimentit alkoivat osittain sulaa, ja sula kivi työntyi rakoihin muodostaen juonikiviä, kuten pegmatiittinen graniittijuoni kuvassa 2. Ympäröivä kivi on suuntautunut, ja graniittijuoni leikkaa sitä. Epätasainen kontakti kertoo, että deformaatio on jatkunut intruusion jälkeen.

Jääkauden aikana jäätikkö ja sen kuljettama kiviaines kuluttivat kallioperäämme1. Tässä silokalliossa mannerjäätikön liikkeen suunta näkyy kallioon syntyneistä uurteista. Koska juonikivessä ei näy uurteita samalla tavalla, voidaan päätellä, että se on ympäröivää kiveä kovempaa.

Kuva 2. Pegmatiittinen graniittijuoni leikkaa ympäröivää kivilajia. Kalliossa on jääkauden jättämiä uurteita.

Lähteet

  1. GTK. Jäätikkö kuluttaa. Muuttuva maa -verkkopalvelu, Geologian tutkimuskeskus. Verkkojulkaisu