Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Tytyrin avolouhoksen vanhaa räjähdysainevarastoa käytettiin, kun avolouhoksessa louhittiin kiveä. Piirustus vuodelta 1948 kuvaa räjähdysainevaraston sekä sivusta että ylhäältä ja esittää, miten varasto sijoittui louhokseen nähden (kuva 1).

Havainne- ja karttapiirros räjähdevarastosta.
Kuva 1. Piirustus Tytyrin avolouhoksen räjähdysainevarastosta ja sen sijoittumisesta louhokseen nähden. Kuva: Nordkalk Oy Ab Tytyrin arkisto.

Kallioperä

Räjähdysainevaraston takana on kallioseinämä, joka suurelta osin on hienojen sammalien ja jäkälien peitossa (kuva 2).

Tarkkaan katsomalla havaitaan, että seinämä koostuu suurelta osin karkeakiteisestä, valkoisen-harmaasta kalkkikivestä (KLK). Se on uudelleenkiteytynyttä kalkkikiveä eli geologisen määritelmän mukaan marmoria. Seinämässä näkyy myös graniittia, jota Tytyrissä kutsutaan usein pegmatiitiksi (PG), koska se on useimmiten melko karkearakeista. Kuvaan 2 piirretty punainen viiva havainnollistaa kivilajirajoja.

Seinämässä voi havaita ainakin kahden suuntaista rakoilua. Kuvassa 2 tätä havainnollistetaan sinisillä viivoilla. Pegmatiitti ja kalkkikivi halkeilevat eri tavalla, koska pegmatiitti on kovempaa kuin kalkkikivi.

Räjähdevaraston kallioseinämä.
Kuva 2. Räjähdysainevaraston takainen seinämä. Kivilajirajoja on havainnollistettu punaisella viivalla (pegmatiitti = PG, kalkkikivi = KLK) ja rakosuuntia sinisillä viivoilla. Kuva: Annika Nyström.

Teksti: Annika Nyström