Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Lohkareet

Kallioperän liuskeisuus ja sitä vasten kohtisuoraan tapahtunut rakoilu ovat paikoitellen aiheuttaneet kivilajille melko tyypillisen porrasmaisen ulkoasun lohkareiden irrotessa.

Lohkareiden irtoaminen kalliosta on edelleen jatkuva prosessi. Maastossa näkyykin lohkareita, jotka ovat todennäköisesti ironneet hiljattain, sillä ne eivät ole esimerkiksi sammalten peitossa. Kalliossa näkyy myös varsin leveitä rakoja, joista mahdollisesti melko pian irtoaa uusia kiviä esimerkiksi pakkasrapautumisen seurauksena (kuva 1).

Liekö rapautuva kallio irtoavine lohkareineen paikan nimen perustana?

Porrasmaisesti lohkeilleessa kalliossa näkyy leveä pystysuuntainen rako, josta voi irrota uusi lohkare rapautumisen seurauksena. Kallion tasot ovat paksun neulaskarikkeen peitossa.
Kuva 1. Rapautumisprosessissa lohkareita irtoaa pitkin liuskeisuuspintoja ja rakoja. Kuva: Annika Nyström.

Uurteet

Viime jääkaudet ovat mekaanisesti kuluttaneet kallioperäämme useita metrejä. Kallioiden pinnoilla erottuu siellä täällä uurteita, jotka kertovat jään liikkeen suunnasta. Esimerkiksi Lahokallion niemen lounaisrannan tuntumassa näkyy tällaisia uurteita (kuva 2).

Lähikuva kallion pinnasta, jossa näkyy jään liikesuunnasta kertovia uurteita. Kalliolle on aseteltu risuja niin, että ne muodostavat vasemmalle osoittavan nuolen.
Kuva 2. Uurteet kertovat jään liikkeen suunnasta jääkaudella (nuoli). Gneissin liuskeisuus erottuu erisuuntaisena raidallisuutena. Nuolen kärki sijoittuu gneissiä leikkaavan graniittijuonen kontaktiin. Kuva: Annika Nyström.

Teksti: Annika Nyström