Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Lohjan seudun yhdistys

Lohja
Navigaatio päälle/pois

Kaupungin met­sän­hoi­to­stra­te­gian toteutus askarruttaa

Kuusten runkoja metsässä

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.5.2021 Lohjan metsänhoitostrategian 2050. Aikaa strategian hyväksymisestä on kulunut jo lähes kolme vuotta. Strategian viemisestä käytäntöön ei ole kantaututunut tietoa Ympäristöyhdistykseen, joten lähetimme Lohjan kaupunginhallitukselle asiasta tiedustelun 27.3.2024.

”Metsätyöryhmä jää toimintaan vielä metsänhoitostrategian laatimisen jälkeenkin. Metsätyöryhmän tarkoitus on jatkossa aika ajoittain kokoontua yhteen ja tarkistaa toteutetaanko Lohjalla heidän strategiansa mukaista metsänhoitoa”.

Lohjan metsänhoitostrategia 2050 (Lohjan kaupungin metsätyöryhmä, 2021)

Monia avoimia kysymyksiä

Ympäristöyhdistys halua tietää, miten metsätyöryhmä on toiminut ja mitä se on saanut aikaan. Strategiassa on esitetty useita toimenpiteitä toteutettaviksi. Mitä niistä on toteutettu tai valmisteilla?

Ympäristöyhdistystä kiinnostaa erityisesti, mikä on uuden kolmitasoisen metsänhoitosuunnitelman laatimistilanne. Toivomme, että sen valmistelussa on ollut mukana myös luontoasioiden asiantuntijoina Lohjan ympäristönsuojelun henkilöstöä, joita ei ollut jäseninä metsätyöryhmässä. Toivomme myös, että uusi metsänhoitosuunnitelma tulee kaikille kaupunkilaisille kommentoitavaksi ja siitä pyydetään laajalti lausuntoja ja mielipiteitä.

Metsänhoitostrategiassa on erikseen lueteltu 19 toimenpide-ehdotusta. Missä vaiheessa kunkin ehdotuksen toteuttaminen on? Yhdistystä erityisesti kiinnostaa:

  • Kuka vastaa suojelualueiden ja mahdollisesti ennallistettavien soiden sekä uusien suojelualueiden tutkimisesta ja perustamisesta (kohta 2)? Miten uusien suojelukohteiden kartoittamisessa on edetty?
  • Miten metsätiedottamista on lisätty ja asukasyhteyttä vahvistettu (kohta 6)?
  • Miten kuntalaisien karttapalvelun tietoja on päivitetty ja päivitetään jatkossa (kohta 7)?
  • Miten on edetty metsäalueiden luokittelussa viiteen eri hoitoluokkaan (kohta 9) ja hoitoluokittaisten metsänhoito-ohjeistusten ja -suunnitelmien laatimisessa (kohta 10)? Missä nämä ovat kaupunkilaisten nähtävillä?
  • Onko soiden ennallistamismahdollisuudet selvitetty (kohta 13)? Miten asian kanssa edetään?

Löytyvätkö voimassa olevat, metsäalue- ja kuviotasoiset metsänhoitosuunnitelmat sekä tulevat kaupungin omien metsien hakkuuilmoitukset verkosta, jotta kaupunkilaiset voivat ottaa niihin kantaa?

Vastausta odotellaan

Metsänhoitostrategian valmisteluun on käytetty paljon aikaa ja vaivaa sekä tehty erilaisia selvityksiä. Pidämme tärkeänä, että strategian toteuttamista myös seurataan ja siitä tiedotetaan säännöllisin väliajoin etenkin kaupunkilaisille.

Ympäristöyhdistys jäi innolla odottamaan kaupunginhallitukselta tietoa metsänhoitostrategiassa luvattujen toimenpiteiden tämänhetkisestä toteuttamistilanteesta.