Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista

Ajankohtaista

Luonnonsuojelupiirimme tekee monenlaista suojelutyötä, ja on mukana useassa virallisessa yhteistyöryhmässä, kuten K-S:n ELY-keskuksen neuvottelukunnassa, maakunnan YVA-yhteistyöryhmässä ja vesiensuojelun ja METSOn maakunnallisissa yhteistyöryhmissä (K-S:n ELY-keskus).

piirinrollup

Maakunnan metsät ovat muutakin kuin pelkkää puuta -käännetäänkö Keski-Suomen metsät ilmaston kuumentajiksi?

Keski-Suomen metsäluontoa näyttää uhkaavan suurin mullistus sitten ojitusboomin. Maakunnan metsätalouden ennätyshakkuutavoitteet uhkaavat vakavasti lisätä metsien eliölajiston uhanalaistumista, lisätä merkittävästi päästöjä vesistöihin ja pienentää metsien hiilensitomiskykyä ilmastonmuutosta kiihdyttäen. On jopa mahdollista, että maakunnan metsät käännetään hiilinielusta hiilen päästäjiksi juuri ilmastonmuuttamisen kannalta kriittisinä lähivuosikymmeninä. Tämä tapahtuisi jo ennen kuin hakkuut yltävät maakunnan metsien kasvulukuihin.metsävuosilogo 2018

Maakunnan vanhat metsät alkavat vähetä entisestään. Harhaanjohtavasti ’kestäväksi’ itseään kutsuva metsätalous aiheuttaa puun hiilen nopeasti ilmakehään päästävän kertakäytön kasvamisen ennätyslukemiin. Suomen metsissä suunnitellut hakkuiden lisäykset pienentävät metsien kokonaishiilitasetta määrällä, joka vastaa jopa moottoriliikenteen hiilipäästöjä Suomessa. Keski-Suomessa kielteinen vaikutus on suhtellisesti paljon suurempi.

70 prosenttia suomalaisista ja 56 prosenttia metsänomistajista vastustaa avohakkuita (Helsingin yliopiston metsäekologian laitos 2009). Esimerkiksi Saksassa ja Sloveniassa avohakkuut on kielletty.

Vanhojen metsien suojelu on tehokasta ilmastopolitiikkaa.

 

Piirin tiedotteista ja muusta toiminnasta kalenterivuosittain:

2018:

Pikkulehti. MetsäBore-hanke kartoitushanke metsien monimuotoisuuden edistämiseksi. Loppuraportti (pdf, 10 MT, 13.2.2018, Ari Aalto).

Pikkulehti. Suojeluesitys Metsähallitukselle 3 alueesta: Ilmoniemi (Keuruu), Haapapaununkangas (Kinnula) ja Mustalammi (Kuhmoinen), yhteensä noin 32 ha (9.2.2018).

Pikkulehti. Muistutus ympäristöluvan heikentämishakemuksesta Umpilamminsuo, Petäjävesi, Vapo. 14.1.2018.

Pikkulehti. Käännetäänkö Keski-Suomen metsät ilmaston kuumentajiksi?

2017:

Pikkulehti. Turpeenkaivaja rikkoo päästörajoja 2 km2 laajuisella Vehkanevalla Kinnulassa -alapuolella riskivesiä. Muistutus Vapon hakemuksesta 15.12.2017.

Pikkulehti. Muistutus ympäristöluvan muuttamishakemuksesta Lehtosuo (Keuruu. Vapo. 8.12.2017).

Pikkulehti. Vapo rikkoo ympäristölupia turvesoilla (tiedote 5.12.2017).

Pikkulehti. Muistutimme ympäristöluvan muuttamishakemuksesta Heposuot (Isoneva. Vapo. Soini ja Karstula, 2.12.2017).

Pikkulehti. Suojeluesitys Pyykkivuoren vanhan metsän alueen suojelemiseksi (50 ha, Viitasaari, 11.11.2017).

Pikkulehti.  Metsätalous tekee rahaa ilmastonmuutoksella (26.10.2017)

Pikkulehti. Suojeluesityskohteen hakkuista pidättäytymis-vaatimus / Metsähallituksen Viinakangas Kivijärvellä (3.7.2017).

Pikkulehti. Autoilun vähentäminen säästää autoilijankin ympäristöä. Kun painaa kaasujalkaa, matkustaa muiden keuhkoilla. (Julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 28.4.2017).

Pikkulehti. Lausunto ehdotusluonnoksesta / maakuntakaavan tarkistus (26.4.2017). Metsätalouden valtavirta-osa aiheuttaa maakunnan ja Suomen suurimmat luonnonsuojeluongelmat.

Pikkulehti. Lausunto YVA-selostuksesta 4-tie välillä Vehniä-Äänekoski. Moottoriliikenne on maakunnan ja Suomen pahin ympäristöongelma.(20.4.2017)

 Pikkulehti.  Lausunto ehdotuksesta kalatalousaluejaoksi Kymijoen vesistössä. Ehdotus perustuu merkittäviltä osin valuma-alueisiin, mikä on tuttua ja järkevää vesienhoidossakin.(30.3.2017)

 

2016:

(13 kpl)

Pikkulehti.  Eräiden puutteellisesti tunnettujen Keski-Suomen maakunnassa ja ulkopuolellakin olevin metsien inventointiraportti. Metsät ovat metsäyhtiöiden, kuntien, seurakuntien ja valtion mailla. Miia Kokkonen ja Jenni Toikkanen 12.12.2016 (pdf, 12 MT).

Pikkulehti. Luonnonsuojeluliiton liittovaltuusto paheksuu Keski-Suomen maakuntahallituksen lokakuista päätöstä poistaa merkittävä osa luontoa suojaavista merkinnöistä maakuntakaavassaan (27.11.2016).

Pikkulehti. Muistutimme 2:sta ympäristölupahakemuksesta Saarijärvellä ja Multialla, yhteensä lähes 2 km2 (tiedote 9.11.2016).

Pikkulehti. Muistutus ympäristölupahakemuksesta Korsneva (Saarijärvi, 9.11.2016).

Pikkulehti. Muistutus ympäristölupahakemuksesta Pökkösuo II (Multia, 9.11.2016).

Pikkulehti. Eikö hallinto-oikeus tiedä KHO:n linjasta suopäätöksissä, vai eikö välitä? Tiedote valituksista Hinkkasuot ja Riihisuo-Maunusuo, 3.10.2016.

Pikkulehti. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Riihisuo-Maunusuo (Petäjävesi, 29.9.2916).

Pikkulehti. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Hinkkasuot (Keuruu, 29.9.2016).

Pikkulehti. Maakuntakaavan biotalous: hakkuuaukkoja, kantokasoja ja turvekaivoksia (tiedote 14.9.2016).

Pikkulehti. Lausunto maakuntakaavan tarkistus -aineistosta (14.9.2016.

Pikkulehti.  Palautamme soita luonnontilaan talkoovoimin (SLL:n verkkouutiseen 4.8.2016).

Pikkulehti. Metsien eliölajit maakunnassa yhä ahtaammalla (14.4.2016).

Pikkulehti. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden ympäristölupapäätöksestä Teerisuo (Konnevesi, 4.1.2016).

2015:

(15 kpl)

Pikkulehti.  Keskisuomalaiset luontojärjestöt esittivät UPM:lle 16.11.2015 metsä- ja suoalueiden suojelua Kuhmoisissa, Jämsässä, Jyväskylässä ja Toivakassa (yht. 724 ha, tiedote 25.11.2015).

Pikkulehti.  Fossiililämpö lämmittää turve- ja hiiliyrityksiä entistäkin vähemmän: Ratkaiseva käänne tapahtunut? KHO vahvisti päätöksen lopettaa turpeenkaivuu kuuluisalla Vapon Kalmunevalla, Keuruulla. (Tiedote 29.10.2015).

Pikkulehti.  Lausunto tuulivoimahankkeen Hautakangas osayleiskaavaehdotuksesta (Kinnula, 22.7.2015).

Pikkulehti.  Lausunto tuulivoimahanke Ilosjoen osayleiskaavaluonnoksesta (Pihtipudas, 26.6.2015).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahankkeen Ulppaanmäki osayleiskaavaehdotuksesta (Viitasaari, 19.6.2015).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahankkeen Vihisuo osayleiskaavaehdotuksesta (Karstula, 19.6.2015.

Pikkulehti. Lausunto Etelä-Konneveden kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta (Metsähallitukselle 22.4.2015).

Pikkulehti. Äänekosken sellutehdaslaajennos vaikuttaisi merkittävästi energiankulutukseen, metsien hiilinieluun ja vesistöihin (PDF, 13.4.2015).

Pikkulehti. Muistutus ympäristölupahakemuksesta Konttiaho (Karstula, 20.4.2015).

Pikkulehti. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden ympäristölupapäätöksestä Pohjansuo (Jämsä, 19.4.2015).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahanketta Sikamäki (Viitasaari) koskevasta osayleiskaavaluonnoksesta (19.4.2015).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahanketta Haapalamminkangas (Saarijärvi) koskevasta osayleiskaavaluonnoksesta (20.4.2015).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahanketta Holingonvuori (Saarijärvi) koskevasta osayleiskaavaluonnoksesta (20.4.2015).

Pikkulehti.  Vesistöjen rakentamisesta ja muusta pilaamisesta aitoon suojeluun. Turpeenkaivuusta polttokäyttöön luovuttava vuoteen 2021 mennessä (Tiedote 31.3.2015).

Pikkulehti. Lausunto vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista vuosille 2016-2021 (30.3.2015).

 

2014:

(20 kpl)

Pikkulehti. Lausunto / tuulivoimahankkeen Kurkineva suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen vireilletulo (Kinnula, 9.12.2014).

Pikkulehti. Valitimme korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) ympäristölupapäätöksestä Karpatinneva (Kyyjärvi, 1.11.2014).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahankkeen Pesola-Korkeanmaa ympäristövaikutusten (YVA) arviointi-selostuksesta (Soini, 21.10.2014).

Pikkulehti. Valitimme korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta turpeenkaivuuseen Jämsän Rättisuolla (17.10.2014). Ilmaston ja vesien sekä erittäin uhanalaisen järvitaimenen suojelu tarvitsevat puolustajansa.

Pikkulehti. Valitimme hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Karjosuon kaivamiseksi (Multia, 30.9.2014).

Pikkulehti.Tutkimuspyyntö luonnonsuojelualueelle Päijänteellä jätetystä romuproomusta (31.7.2014).

Pikkulehti. Äänekosken biotuotetehdas liukastaisi metsälajiston alamäkeä? Tiedote 15.6.2014.

Pikkulehti. Lausunto Metsä-Fibre oy:n Äänekosken biotuotetehdashankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiohjelmasta 16.6.2014. Typpidioksidipäästöt 2 % Suomen päästöistä. Typpipäästöt vesiin: puolet valuisi Itämereen

Pikkulehti.  Äärimmäisen uhanalaisia eliölajeja yllättävän paljon Keski-Suomen maakunnassa (tiedote 15.5.2014 ja selvitys).

Pikkulehti. Lausunto tuulivoimahankkeen Louhu-Möksy ympäristövaikutusten (YVA) arviointiselostuksesta (Alajärvi-Kyyjärvi, 5.5.2014).

Pikkulehti.  Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Pieni Mäntyneva, Pihtipudas (21.4.2014).

Pikkulehti. Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Hirvineva, Pihtipudas (21.4.2014).

Pikkulehti. Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Vihviläsuo, Pihtipudas (21.4.2014).

Pikkulehti.  Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Teerisuo, Konnevesi (31.3.2014).

Pikkulehti.   Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Riihisuo-Maunusuo, Petäjävesi (28.3.2014).

Pikkulehti.  Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Hinkkasuot, Keuruu (28.3.2014).

Pikkulehti.  Riekko luonnonsuojelupiirin vuoden lajiksi 2014  (4.3.2014).

Pikkulehti.  Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) ympäristöluvasta Karhukytö, Karstula (10.2.2014).

Pikkulehti.   Vapo kaivaisi jälleen luonnontilaista suota. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta Paajalansuo Saarijärvi, myös taimenen puolesta. (7.1.2014).

Pikkulehti. Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Pohjansuo/Veljestensuo, Jämsä (7.1.2014).

 

2013:

(26 kpl)

Pikkulehti. Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sammakkoneva, lisäalue, Karstula (21.11.2013).

Pikkulehti. Tuulivoimaa jo ilmaston suojelemiseksi (tiedote lausunnoista, 2.10.2013).

Pikkulehti. Lausunto Louhu-Möksy -tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten ns. YVA-ohjelmasta (Alajärvi-Kyyjärvi, 1.10.2013).

Pikkulehti. Lausunto Pesola-Korkeanmaa -tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten ns. YVA-ohjelmasta (Soini, 1.10.2013).

Pikkulehti. Lausunto Metsähallituksen selvityksestä Etelä-Konneveden kansallispuiston perustamisedellytyksistä (29.8.2013).

Taru saimaannorpasta

 Pikkulehti. Lausunto metsähallitukselle Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (29.8.2013).

Pikkulehti.  Kukkakärpästen kulutusjuhla -mitä coctaileja kärpässarjan kotiotteluun? (28.8.2013).

Pikkulehti. Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Karpatinnevalle, Kyyjärvi (11.7.2013).

Pikkulehti. Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Tervasuo, Multia (25.6.2013).

Pikkulehti. Muistutus Vapon ympäristölupahakemuksesta Kuitulan Isosuo, Uurainen (25.6.2013)

Pikkulehti. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Pirttisuo1, Keuruu (25.6.2013).

Pikkulehti. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Rättisuo, Jämsä (13.6.2013).

Pikkulehti. Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Karhukytö, Karstula (24.5.2013).

Pikkulehti. Muistutus Vapo Oy:n ympäristölupahakemuksesta Savonnevalle, Kyyjärvi / Alajärvi, 9.5.2013.

Pikkulehti. Vastaus hallinto-oikeudelle Paajalansuota (Saarijärvi) koskevaan Vapon suunnitelman muutokseen jne. (29.4.2013).

Pikkulehti. Puu ja turve vastakkain -luonnonsuojelupiiri kieltäytyi turvetyöryhmästä (26.3.2013).

Pikkulehti. Ethän polta jätteitä -ilmoitus jätehuoltorikkomuksesta Säynätsalossa 30.3.2013 (pdf 1,3 Mt, sis. mm. otteita jätelaista).

Pikkulehti. Tervetuloa Taru saimaannorpasta -näyttelyyn 4.-22.3.2013 Jyväskylän kaupunginkirjastolla.

Pikkulehti. Muistutus Vapo oy:n ympäristölupahakemuksesta Pohjansuolle/Veljestensuolle, Jämsä (26.2.2013).

Pikkulehti. Muistutukset ympäristölupahakemuksista Nuuvasensuolle, Linnasensuolle ja Kaakkosuolle, Keuruu, Peat Bog oy (18.2.2013)

Pikkulehti. Muistutus ympäristölupahakemuksesta Parantaisensuolle, Multia, Vapo oy (18.2.213).

Pikkulehti. Muistutus ympäristölupahakemuksesta Karjosuolle, Multia, Vapo oy (18.2.2013)

Pikkulehti. Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Hirvineva, Pihtipudas, Vapo (28.1.2013)

Pikkulehti. Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Pieni Mäntyneva, Pihtipudas, Vapo (28.1.2013)

Pikkulehti. Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Vihviläsuo, Pihtipudas, Vapo (28.1.2013)

2012:

(25 kpl)

Pikkulehti. Valitus Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavasta ympäristöministeriöön (28.12.2012). Vaihemaakuntakaavaa ei tule vahvistaa turpeenkaivuuseen soveltuviksi merkittyjen alueiden osalta niiltä osin kun kohteet eivät jo ole tuotantokäytössä tai saaneet ympäristölupaa.

Pikkulehti. Vesien kuormitusta vähennettävä voimakkaasti (tiedote lausunnosta, 19.12.2012).

Pikkulehti. Lausunto vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ym. kaudella 2016-2021 (17.12.2012).

Pikkulehti. Uhanalaistunut taimen nousi luonnonsuojelupiirin lajiksi 2013 (tiedote 11.12.2012).

Pikkulehti. Lausunto Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen kehittämisohjelman luonnoksesta vuosille 2013-2017 (8.12.2012)

Pikkulehti. Muistutus Vapon toistuneesta ympäristölupahakemuksesta Konttisuolle, Saarijärvi, Multia, 26.11.2012. Alueesta noin 20 ha on luonnontilaista tai luonnontilaista, ojittamatonta suota. ELY-keskus puuttui vuonna 2011 Vapon luvattomaan valmistelutyöhön maastossa.

Pikkulehti. Muistutus Vapon ympäristölupahakemuksesta Rääsysuo/Ronninsuo lohko 7, Kangasniemi (20.11.2012). Hankkeen vesistökuormitus vaarantaa Joutsan Säpöslahden arvokkaan linnuston elinympäristön.

Pikkulehti. Jyväskylän jätevedenpuhdistamo Nenäinniemessä on yhä Suomen suurin yksittäinen, pistemäinen typenpäästäjä, vieläpä Päijänteeseen. Arvio typpikuormituksen kehityksestä (8.11.2012 / 6.12.2013).

Pikkulehti. Aloite vastarakennetun ja muidenkin pyöräilyn kulkuesteiden poistamiseksi Jyväskylässä (25.10.2012).

Pikkulehti. Muistutus ympäristölupahakemuksesta Karhukytö, Karstula, J. ja P. Tarvainen (25.10.2012).

pienl Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Sammakkoneva, Karstula, Vapo oy (14.10.2012).

pienl Muistutus Vapo oy:n ympäristölupahakemukseste Rättisuolle, Jämsä (14.10.2012).

pienl Muistutus Peat Bog oy:n ympäristölupahakemuksesta Teerisuolle, Konnevesi (14.10.2012).

pienl Pyöräilyn ja kävelyn kaltaiset liikennemuodot ovat joukkoliikenteen ohella ainoita joiden käyttöä tulee kasvattaa (tiedote lausunnoista 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelma-luonnoksesta 1.10.2012).

pienl Lausunto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (1.10.2012).

pienl Lausunto Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta (27.9.2012).

pienl Muistutus Peat Bog oy:n ympäristölupahakemuksesta Konnonsuolle, Karstula ja Kyyjärvi (18.9.2012)

pienl Muistutus Vapon ympäristölupahakemuksesta n:ro 2 Kynnyssuolle, Jämsä, 18.7.2012. Hakemusalueesta lähes puolet on luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista. Kaikki kuivatusvedet johdettaisiin Nytkymenjokeen.

pienl Ruokohelven viljely aiheuttaa haittoja allergikoille (tiedote 10.7.2012).

pienl Metsätalous johtaa harhaan hiilikirjanpidossaan: Turpeenkaivuu romahduttaa maakunnan metsien luonnonhiilitaseen (tiedote 12.6.2012 luonnonsuojelupiirin lausunnosta koskien ehdotusta Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavaksi).

pienl Lausunto ehdotuksesta Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavaksi 11.6.2012. Kaava käsittelee turpeenkaivuuta, suoluontoa ja tuulivoimapuistoja.

pienl Muistutus Hinkkasuo (Keuruu) -Riihisuo-Manunsuo (Petäjävesi) 27.5.2012.

pienl METSO-metsiensuojelutoimintaa luonnonsuojelupiirissämme.

pienl Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Vapolle, Paajalansuo (Saarijärvi, Pylkönmäki), 20.1.1012.

pienl Valitus hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Tervasuo, Multia. 4.1.2012.

pienl Nyt suojelemaan myrskyn kaatamia metsiä. Maakunnan metsien hiilivaraston voisi moninkertaistaa (tiedote 3.1.2012).

 

2011:

(26 kpl)

pienl Kaavaluonnos raskaan vahingollinen vesien ja ilmaston suojelun kannalta (tiedote/ 3. vaihemaakuntakaavan luonnos, 29.12.2011).

pienl Lausunto 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta, 28.12.2011. Kaava käsittelee turpeenkaivuuta, suoluontoa ja mahdollisia tuulivoimapuisto-alueita.

pienl Piirin vastine Vapon valitukseen hallinto-oikeudelle turpeenkaivuun mahdollistavan ympäristöluvan epäämisestä / Lempaatsuo, 28.11.2011.

pienl Ilmastostrategia suojelee turvetta? Maakunnan ilmastostrategia uhkaa jäädä turpeenpolttostrategiaksi. (Tiedote 10.11.2011)

pienl Lausunto Keski-Suomen ilmastostrategia 2020 -luonnoksesta (10.11.2011). Muutoin erinomaisen ilmastostrategian uskottavuus uhkaa kaatua turpeeseen

pienl Turvetalouden vainon kohteina luonnontilaisetkin suot. Vapo polttaisi luonnon hiilivaraston Kanasensuolta – luonnonsuojelupiiri valitti Vaasan hallinto-oikeuteen (Tiedote 19.10.2011).

pienl Valitus hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta Kanasensuo (Pihtipudas, 18.10.2011).

pienl Ympäristöministeri Ville Niinistö kävi opastuksellamme Lempaatsuolla 4.10.2011. Muitakin esimerkkejä uhatuista soista Keski-Suomessa.

pienl Suojeluesitys Keuruulta UPM:lle: Roosinpohjan Vankkala-Limpsinginmäki ja Rantala 27.9.2011.

pienl Hirvi: luonnonsuojelupiirin vastaukset hoitosuunnitelmakyselyyn (13.9.2011).

pienl Mätässuo-Pyykkinevan kaivuulupa jäi voimaan - luonnonsuojelupiiri valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Saarijärvi. Tiedote 6.6.2011).

pienl Luonnonsuojelupiirin kanta turpeennostoon Keski-Suomessa (tiivistys, 22.8.2011).

pienl Muistutus ympäristölupahakemuksesta Paajalansuo (Suurisuo), Saarijärvi, 3.7.2011. Mukana on 36 ha ojittamatonta, luonnontilaista suota.

pienl Vapo kaivaisi taas luonnontilaista suota: lähes neliökilometrinen Pirttisuo (Tiedote 25.5.2011).

pienl Muistutus ympäristölupahakemuksesta Pirttisuo (Karstula, Vapo oy) 22.5.2011.

pienl Turpeenpoltto on suurin ilmastonmuuttaja Jyväskylässä. Tiedote lausunnosta 11.4.2011.

pienl Lausunto Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelmaluonnoksesta. Pelkästään Keljonlahden turvevoimala voisi syödä luonnon hiilivaraston ja luonnonarvot suoalalta, joka vastaa vanhan Jyväskylän pinta-alaa (11.4.2011).

pienl Muistutus ympäristölupahakemuksesta Tervasuo (Multia, Autosen urakointi oy ja Martinsuon turve oy) 22.3.2011. Multialla on muistutusaika kuudelle uudelle soidenkaivuuhankkeelle yhtä aikaa.

pienl Muistutus ympäristölupahakemuksesta Marjosuo (Multia, Autosen urakointi oy ja Martinsuon turve oy) 22.3.2011.

pienl Ydinvoiman lisärakentamista kannattavat eduskuntavaaliehdokkaat Keski-Suomessa naisten päivänä 8.3.2011, kolme päivää ennen Fukushiman ydivoimalakatastrofia Japanissa.

pienl Lähde mukaan Suurelle pöllöretkelle 2.4.2011 (15.3.2011).

pienl Ethän äänestä pöllöä! Luonnonsuojelupiirin vaalisivut (15.3.2011).

pienl Maakunnan eduskuntavaaliehdokkaiden ympäristövastausten ja ydinvoimakantojen arviointi naisten päivänä 8.3. (14.3.2011).

pienl METSO suojelee metsäsi -valokuvanäyttely 7.3.-26.3.2011. Kolmen luontokuvaajan yhteisnäyttely, Jyväskylä.

pienl Muistutukset Vihvilässuo, Pieni Mäntyneva ja Hirvisuo (Pihtipudas, Vapo), 1.2.2011.

pienl Muistutus ympäristölupahakemukseen Kanasensuo (Pihtipudas, Vapo), 17.1.2011.ritariperhonen

 

2010:

(29 kpl)

pienl Muistutus ympäristölupahakemuksesta Lempaatsuolle, Vapo, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia, 17.12.2010.

pienl Muistutus ympäristölupahakemukseen Sammakkoneva (Karstula, Vapo) 17.12.2010.

pienl Lausunto, mielipide VT4-alueen osayleiskaavaluonnosta II, koskien Peiponsalmen seutua, Toivakka (30.11.20109.

pienl Kommentteja valtakunnalliseen Vesienhoidon toteutusohjelmaluonnokseen 2010-2015, 17.11.2010.

pienl Lausunto Metsäliiton ja Vapon ns. biodieselhankkeen YVA -selostuksesta Lapin ELY-keskukselle  8.11.2010.

pienl Lausunto Himoksen osayleiskaavan ja kaavamuutoksen laatimisesta osa-alueella 6, 4.11.2010.

pienl Vastaselitys Vapon vastineeseen valituksista Talkkunasuo (Pihtipudas), hallinto-oikeudelle 2.11.2010.

pienl Vastaselitys Vapon vastineeseen hallinto-oikeudelle, Mätässuo (Saarijärvi) 13.10.2010.

pienl Tie Onkisaloon vei harhapoluille. Kirja-arvostelu suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2010.

pienl Lausunto 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta ("POSKI") 5.10.2010. Kiinnitetään huomiota prosenttimenetelmällä toteutettuun ilmastomuutosvaikutusten vähättelyyn.

pienl Päijänteelle kaavoitetaan liikaa rakennuksia (tiedote 29.10.2010).

pienl Lausunto Jämsän Päijänteen rantayleiskaavaehdotuksesta 27.9.2010.

pienl Aluehallinnon uudistus heikensi tiedotusta kansalaisille. Luonnonsuojelupiireiltä kirjelmä oikeuskanslerinvirastolle (tiedote 25.9.2010).

pienl Kolmen luonnonsuojelupiirin kirjelmä oikeuskanslerinvirastolle Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) puutteellisesta tiedottamisesta,16.9.2010.

pienl Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta Mätässuo (Saarijärvi, Vapo) 18.7.2010.

pienl Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristöluvasta /Talkkunasuo (Pihtipudas, Vapo) 2.7.2010.

pienl Lausunto Patalahden (Himos) golfkenttäalueen asemakaavaehdotuksesta (12.6.2010).

pienl Luonnonkukkien päivänä 20.6. opastettuja kasviretkiä (tiedote 14.6.2010).

pienl Vieraslajeja torjumaan LUMO2010-vuonna! Luonnonsuojelupiiri tukee Keski-Suomen VIKURI-hanketta.

pienl Kiviaineskaavan luonnoksessa vähätellään ilmastovaikutuksia -valtavien kuljetusten ilmasto- ja pienhiukkasvaikutuksia ei huomioitu lainkaan (tiedote 24.5.2010).

pienl Metsäkeskuksen Haukanmaa-tiedote on osaksi harhaanjohtava (tiedotteemme 21.4.2010).

pienl Metsälain suojelemia kohteita tuhottu Haukanmaalla (tiedote 15.4.2010).

pienl Lausunto maakuntasuunnitelma 2030 -luonnoksesta (28.1.2010), 6.4.2010.

pienl Turvedieselhanke ei ole ympäristömyönteinen (tiedote 1.2.2010).

pienl Lausunto Metsäliiton ja Vapon ns. biodiesellaitoksen Kemi / Äänekoski YVA-ohjelmasta (1.2.2010).

pienl Luonnonsuojelupiiri perää aidosti uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua kaukolämpöä (tiedote 21.1.2010).

pienl Lausunto ympäristöohjelmaluonnoksesta Keski-Suomi vuoteen 2015 (20.1.2010).

pienl Lausunto Patalahden golfkenttäalueen asemakaavaluonnoksesta Himoksella (Jämsä), 18.1.2010. Liito-oravan elinalueet turvattava paremmin.

pienl Muistutus Mätässuo (Saarijärvi) - Vapo hakee jälleen kaivuulupaa puoleksi ojittamattomalle suolle (18.1.2010).

 

2009:

(21 kpl)

pienl Lausunto Pyhä-Häkin kansallispuiston ja Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta (29.11.2009).

pienl Maan musta turvepääkaupunki (kolumni, ensijulkaisu SLL:n nettietusivulla 17.11.2009).

pienl Keski-Suomi soidentuhoajien kärkeä (luonnonsuojelupiirin kannanotto, Keskisuomalainen 10.11.2009).

pienl Suojeluesitys Uuraisten Hankasuosta ja Purstokankaasta (UPM, 1.11.2009).Tiedote 6.11.2009.

pienl "Matkalla maisemaan -luonnollisesti". Raportti perinnemaisemahankkeesta (VR, SLL ja SLL:n K-S:n piiri) Keski-Suomessa vuosien 2008 ja 2009 osalta.

pienl Metsäpeura uhanalaistuu? -metsästys suurin tekijä Suomenselällä (5.10.2009).

pienl Vastaselitys Vapon vastineeseen / Lempaatsuovalitus KHO:een (31.7.2009).

pienl Valitus Vaasan hallinto-oikeudelle ISY:n kaivuuluvasta Voimäensuolle (Kivisuo, Karstula, Vapo, 30.6.2009).

pienl Muistutus Syväjärvenneva (Kivijärvellä) -Vapolla ei taaskaan luontoselvitystä (maailman ympäristöpäivänä 5.6.2009).

pienl Lausunto Metsähallituksen / Länsi-Suomi luonnonvarasuunnitelman tarkistuksesta (26.5.2009).

pienl Mörninsuolla uhanalaisia kasveja vastoin Vapon väitteitä - luonnonsuojelupiiri antoi vastineen hallinto-oikeudelle (tiedote 20.5.2009).

pienl Vastine (16.5.2009) Vapon valitukseen Vaasan hallinto-oikeudelle Mörninsuon kaivuuluvan epäämisestä.

pienl Vapon turpeenkaivuuhanke uhkaa jälleen luonnontilaista suota -Luonnonsuojelupiiri valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Tiedote 6.4.2009).

pienl Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Vaasan hallinto-oikeuden Lempaatsuo-päätöksestä (Vapo, 27.3.2009).

pienl Biokaasun tuotantoa edistettävä painokkaammin (Tiedote 2.3.2009).

pienl Lausunto luonnoksesta Keski-Suomen alueelliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2016 (2.3.2009).

pienl Päästöjä vesiin on vähennettävä -ei lisättävä. Tiedote 26.2.2009.

pienl Lausunto vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta -Maakunta voi melko rehevästi ja vesiin kohdistuva kuormitus on korkea (26.2.2009).

pienl "Meidän kaikkien Päijänne" on tavoite johon kannattaa pyrkiä -lausunto selvityksestä Päijänteen biosfäärialueen perustamisedellytyksistä (23.2.2009).

pienl Vapon turpeenkaivuuhakemuksessa kyllä luontoselvitys, mutta puutteellinen -muistutus Voimäensuo (Karstula, 20.2.2009).

pienl Vapon turpeenkaivuuhakemuksissa Keski-Suomessa ei luontoselvityksiä kesän 2008 jälkeen -muistutus Talkkunasuo (Pihtipudas, 4.2.2009).

 

2008:

(8 kpl)

pienl Vapon suonkaivuhanke kuormittaisi Viitasaaren reitin vesiä -muistutus Veteläneva (Kivijärvi, 28.11.2008).

pienl Morass:in suonkaivuhakemuksessa ei luontoselvitystä -muistutus Penikkaneva (Karstula, 18.11.2008).

pienl Vapon turpeenkaivuu painaa Saarijärven reittiä -muistutus Pirttiahonsuo (Karstula, 18.11.2008).

pienl Missä piileksivät kansanedustajat? (Keskisuomalaisen mielipide-palstalla, 14.11.2008).

pienl Vapo kaivaisi jälleen ojittamatonta, lähes luonnontilaista suota - Muistus Lehmisuo (Pihtipudas, 21.10.2008).

pienl Pöyryn luontoselvitys päin honkia -muistutus Vastinginsuo (Vapo oy, Karstula, 21.10.2008).

pienl Muistutus Mörninsuo (Pihtipudas, Vapo) 28.4.2008.

pienl Lausunto Isojärven kansallispuiston HKS-suunnitelmasta (31.1.2008).

pienl Vastine Vapon valituksesta ympäristölupaviraston päätökseen keuruulaisesta Lempaatsuosta (29.1.2008).

 

2007:

(16 kpl)

pienl Lausunto 3. vaihemaakuntakaavan (TURVA) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (4.12.2007). Kaavalla pyritään varaamaan soita turvetuotantoon ja suojeluun.

pienl Lausunto 2. vaihemaakuntakaavan (POSKI) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (4.12.2007). Kaava koskee pohjavesi- ja maa-ainesalueita.

pienl Tiedotusta täydennettävä virallisten yhteistyöryhmien jäsenille ja siten heidän taustatahoilleen (13.11.2007).

pienl Suojeluesitys Kuhmoisten seurakunnan omistamille Isojärven alueen arvokkaille metsäkohteille (Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri 1.11.2007).

pienl Lausunto vesienhoidon keskeisten kysymysten yhteenvedosta (31.10.2007).

pienl Suden ja muiden suurpetojen suojelua linjattiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa (23.10.2007).

pienl Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri haastaa sinut suojelemaan lähivesiäsi! (8.10.2007).

pienl Kaatuuko VAPOn turpeenkaivuhanke: Lempaatsuo Keuruulla aikaisemmin arvioitua arvokkaampi. Keskisuomalaisten luontoyhdistysten suojeluesitys Lempaatsuo II (1.10.2007, tiedote Hiljaisuuden päivänä 8.10.2007).

pienl Pyyntö ympäristöministeriölle kumota maakuntakaava luonnon- ja ympäristönsuojelullisten arvojen riittämättömän huomioinnin vuoksi (18.9.2007).

pienl Luontojärjestöjen yhteinen suojeluesitys Palstonvuori-Murtoselän, Majamäen ja Viitasenvuoren valtionmaille Haukanmaalla (240 ha). Alue sisältyy mm. Pohjois-Päijänteen ekologisesti arvokkaaseen vyöhykkeeseen (3.9.2007).

pienl Luontojärjestöjen yhteinen suojeluesitys Tornator oy:n Haukanmaalla, Iilijärven ja Vällyvuoren alueella omistamille arvokohteille (100 ha). Alue on Päijänteen ekologisella suuralueella (3.9.2007).

pienl Luontojärjestöjen yhteinen suojeluesitys UPM:n omistuksessa oleville Iilijärven ja Vällyvuoren alueen arvokohteille (740 ha) Haukanmaalla, Päijänteen ekologisella suuralueella (22.8.2007).

pienl Vaihtoiko maakuntaliitto tiedotusmoraalin juridiikkaan? (Piirin puheenvuoro sanomalehti Keskisuomalaisessa 15.8.2007)

pienl "Valitusmahdollisuudesta olisi pitänyt kertoa selkeästi" (maakuntaliiton tiedotuslinjasta luonnonsuojelupiirin ja muiden tahojen menetettyä mahdollisuuden valittaa maakuntakaavasta ympäristöministeriöön,
Keskisuomalaisen juttu 3.8.2007).

pienl Jyväskylä nopeuttaa ilmastonmuutosta (30.5.2007)

pienl Koirat ja kissat kiinni myös pesimäaikaan. (29.5.2007)
Koirat ja kissat on pidettävä kiinni/hallinnassa aina myös maaseudulla, poikkeukset erityisluvin.

pienl Tiedote ja muistutus ympäristölupahakemuksesta: Lempaatsuon turvetuotanto (Keuruu) 23.5.2007

pienl Laittoman tien teko suojelualueelle Onkisalossa: Luonnonsuojelurikos-oikeudenkäynnissä farssimainen päätös 10.5.2007

pienl Turpeenpolton ilmastovaikutuksia ei pidä vähätellä. (Kommentti 20.4.2007 kansanedustaja Matti Kankaan kirjoitukseen KU Viikkolehdessä)

pienl Maakuntien varauduttava ilmastonmuutokseen ekologisesti arvokkaiden alueiden kartoituksilla. (Risto Sulkava Helsingin sanomissa 29.3.2007)

pienl Turpeenpolton ilmastonmuutosvaikutukset suuret . -Turveteollisuusliitto johti maakuntaliittoa harhaan (13.3.2007) . Turpeenpolton korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla vähentäisi Suomen energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 20 prosentilla.

pienl Maakuntakaavaehdotus suosii energiankulutusta ja ilmastonmuutosta pahentavaa turpeenpolttoa -luonnon kustannuksella. (Tiedote 12.2.2007)

pienl Lausunto maakuntakaavaehdotuksesta. (12.2.2007)

pienl Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmän arviointi oikeusministeriölle. Juhani Paavola yhteistyöryhmän kokouksessa 8.2.2007

pienl Lausunto Leivonmäen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta (20.1.2007).

 

2006:

(12 kpl)

pienl Eriävä mielipide Keski-Suomen suurpetoneuvottelukunnan julkilausumasta (16.11.2006)

korret-jaassa04.jpgpienl Ravinnevirrat, maatalous ja vesienhoidon suunnittelu: Vesiensuojeluilta 30.10.2006.

pienl "Vesienhoidon suunnittelu on vesiluonnon hoidon suunnittelua".
Lausunto vesienhoitosuunnitelman laatimisen työohjelmasta ja aikataulusta
(29.9.2006).

pienl Metsä-Botnia vähättelee päästöjä vesiin Äänekoskella. Puheenvuoro sanomalehti Keskisuomalaisessa (15.9.2006).

pienl Metsä-Botnian Äänekosken tehtaan päästöt vesiin esimerkki yrittäjämäisen työskentelytavan eettisistä ja luonnonsuojelullisista ongelmista. Tiedote maakuntaohjelmaa koskevasta luonnonsuojelupiirin lausunnosta 22.8.2006.

pienl Maakuntaohjelma ei helpottaisi luonnon ahdinkoa.
Lausunto maakuntaohjelmaluonnoksesta (22.8.2006).

pienl Ei sotaharjoituksia pesimäaikana (6.6.2006).

pienl Eriävä mielipide Keski-Suomen suurpetoneuvottelukunnan ilves-karhu -lausuntoon (12.5.2006).

pienl Luonnonsuojelupiiri erosi alueellisesta metsäneuvostosta. (28.3.2006)

pienl Eriävä mielipide alueelliseen metsäohjelmaan 2006-2010 (21.3.2006).

pienl Maakunnan metsäalan toiminta ei kokonaisuutena ekologisesti kestävää (10.1.2006).

pienl Maakuntakaava heikentäisi luonnon tilaa (tiedote ja lausunto 10.1.2006).

 

2005:

(12 kpl)

2004:

(11 kpl)

 

2003:

(14 kpl)

 

2002:

(32 kpl)

2001

(16 kpl)

1998:

« syyskuu 2018 »
syyskuu
matiketopelasu
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Tapahtumat
Syysmuuton tarkkailu 22.09.2018 06:00 - 12:00 — Keuruu
La 22.9.18 Luonto ja luontokuva -tapahtumassa mukana 22.09.2018 10:00 - 14:00 — Ilveslinna, Jämsäntie 4, 42300 Jämsänkoski
Syysretki 29.09.2018 08:00 - 16:00 — Keuruulta lähtö
Retki Leivonmäen kansallispuistoon 29.09.2018 11:00 - 18:00
Sieniatlasretki 03.10.2018 17:00 - 19:00 — Laajavuori
Vesilintujen syysmuuton tarkkailu 06.10.2018 09:00 - 11:30 — Keuruu
Hiljan päivän retki 08.10.2018 18:30 - 21:00 — Keuruu
Syyskokous to 11.10.2018 klo 17.30 10.10.2018 17:30 - 19:30 — Koivutie 3, 42300 Jämsänkoski
Karpaloretki 14.10.2018 12:00 - 16:00 — Keuruu
Linturetki 27.10.2018 09:00 - 18:00
Yhdistyksen syyskokous 31.10.2018 18:00 - 20:00 — Kokoustila Ratamo, Matarankatu 4
Tulevat...