Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Met­sän­kä­sit­te­ly ratkaisee – Daniel Burgas valotti Suomen metsien tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa 7.11.2023

Tutkija Daniel Burgas alustaa metsien tulevaisuudesta Keski-Suomen piirin yleisötilaisuudessa 7.11.2023
Jyväskylän yliopiston tutkija Daniel Burgas alusti metsien mahdollisista tulevaisuuksista piirin yleisötilaisuudessa 7.11.2023. Kuva: Hanna Jyske

Piirin syyskokouksen jälkeen pidetyssä yleisötilaisuudessa Jyväskylän yliopiston vanhempi tutkija Daniel Burgas kertoi simulaation avulla tehdystä tutkimuksesta, jossa tarkastellaan Suomen metsien monimuotoisuuteen tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä. Laajan tarkastelun perusteella metsien käsittely on avainasemassa metsien luontokadon pysäyttämisessä – metsänhoidolla on ilmastonmuutoksen vaikutuksiin verrattuna noin 20-kertainen vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen.

Metsien luontotyypeistä yli 75% on uhanalaisia Suomessa. Pääsyyt ovat vanhojen metsien ja vanhojen puiden sekä lahopuun väheneminen ja puulajisuhteiden muutokset. Burgas totesi, että vaikka lahopuun määrä on kasvanut Etelä-Suomen metsissä tarkasteluvälillä 1996 – 2018 2,8:sta 4,5 kuutiometriin hehtaarilla, tämä kalpenee vertailussa teollisen vallankumouksen alkuaikoihin (1750), jolloin lahopuuta oli 27 kuutiometriä/ha, saati luonnonmetsiin, joissa lahopuuta on noin 110 kuutiometriä hehtaarin alalla.

Burgasin tutkimusryhmän (Boreal Ecosystems Research Group) tulosten mukaan, mikäli kaikki Suomen metsien luontotyypit halutaan saada pois uhanalaiskategoriasta vuoteen 2100 mennessä, tulisi vuosittain hakata enintään 60% enimmäishakkuupotentiaalista. Viime vuosina Etelä-Suomessa on hakattu tuosta potentiaalista 96%. Burgas korosti, että toimet on aloitettava nyt, ja erityisesti vanhat metsät tulisi suojella välittömästi.

Tapahtumaan osallistui paikan päällä ja etänä yhteensä n. 35 henkeä. Danielin esityksen diat alla.