Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Valitimme Akkerman oy:n mal­mi­net­sin­tä­lu­vas­ta Viitasaaren Kärnän kylällä 2.5.2023

Kaivostoimintaa Suomessa. Kuvassa Laivakankaan kultakaivos Raahessa. Kuva: Wikimedia commons, Firesteel Resources, CC BY-SA 4.0
Keski-Suomen piiri yhdessä Kansalaisten kaivosvaltuuskunnan ja paikallisten maanomistajien kanssa jätti Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen Akkerman Finland/Akkerman Exploration oy:n saamasta malminetsintäluvasta Viitasaaren Kärnässä.

Tukes myönsi malminetsintäluvan luontoarvoiltaan merkittävälle alueelle, jolla on esimerkiksi Viitasaaren kaupungille tärkeitä pohjavesivarantoja, maakunnallisesti arvokkaita reittivesiä ja uhanalaisia vaelluskalakantoja.

Lupaa hakenut yhtiö ei ole riittävästi selvittänyt malminetsinnän ympäristövaikutuksia ja niiden lieventämistä, vaikka on ilmeistä, että malminetsinnän ympäristövaikutukset alueella olisivat kohtuuttomat. Kairauksen meluvaikutuksia ei ole selvitetty ja ne ovat merkittävät naapureiden ja luonnon sekä suojeltavien eläinlajien suhteen. Kairauksilla ei ole kaivannaisjätesuunnitelmaa ja jätteeksi luokiteltavat maaputket aiotaan hylätä luontoon. Avoimet kairareiät vaarantavat pohjavettä muiden omistamalla alueella. Kairauksen vaikutusta elinkeinoihin, kuten seudun maatalouden eläimiin tai pellolle tai metsään haitaksi jätettävinä ja mahdollisesti saastunutta vettä vuotamaan jäävinä kairareikinä ei ole
selvitetty ja määrätty lieventämään. Suojaetäisyyksissä asuinkiinteistöihin, luonnonsuojelualueisiin, pienvesiin ja pohjaveteen on puutteita. Keskeinen ongelma on lain edellyttämän tutkimussuunnitelman puuttuminen. Huomioiden mahdollisen vaarallisen jätteen, pohjavesiriskit ja muut haittavaikutukset, asetettu 3000€ vakuus olisi ilmeisen riittämätön.

Mahdollinen kaivostoiminta puolestaan johtaisi kestämättömään tilanteeseen alueen vesistöjen ja pohjaveden suhteen. Vaadimme valituksessamme, että malminetsintälupa on hylättävä tai vähintäänkin korjattava. Valitus löytyy täältä.