Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Suojeluehdotus Lintukankaan metsästä Jyväskylän kaupungille

Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ja Jyväskylän seudun yhdistykset tekivät Puuppolantien ja Lintukankaantien risteyksen kolmiossa olevasta metsästä suojeluehdotuksen omistajalleen Jyväskylän kaupungille.

Alueella on harvinaista vanhaa, monimuotoista ja luonnontilaistumassa olevaa metsää. Alueelta löytyi monia luontoarvoja, lähteisyyttä, piilopuroja, korpisuutta, lahopuuta ja niillä eläviä vanhan metsän kääpiä ja jäkäliä sekä liito-orava ja viiksisiippa. Ehdotettu 30 ha suojelualue liittäisi yhteen alueella jo olevat kaupungin pienet ja erillään olevat suojelualueet ja turvaisi niiden säilymisen tuleville sukupolville niin luonnolle kuin ihmisille. Metsä on tärkeä alueen asukkaiden ulkoilu- ja virkistyspaikka.