Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Metsämarssi 2022 Jyväskylässä

Jyväskylän Metsämarssi 2022. Valokuva Sulanderphoto.

Valtakunnallinen Metsämarssi tapahtuma 24.9. Jyväskylässä kokosi yli sata ihmistä osoittamaan mieltä Suomen metsien puolesta. Hallitukselta vaadittiin toimia omien tavoitteiden saavuttamiseksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi sekä hiilinielujen ja -varastojen vahvistamiseksi. Viisi Metsämarssin vaatimusta olivat jo entuudestaan tuttuja asiantuntijoiden lausunnoista.

  1. suojella välittömästi vanhat ja luonnonmetsät valtion mailla
  2. 30 % Suomen metsistä suojeltava
  3. otettava käyttöön metsäkatomaksu ym. keinoja maankäyttösektorin hiilinielujen turvaamiseksi
  4. vähentää valtion talousmetsien hakkuita
  5. turvata rahoitus vapaaehtoiselle metsien suojelulle yksityismailla
Mitä me vaaditaan? Pelastetaan metsät! Milloin? Nyt! Valokuva Sulanderphoto.

Metsämarssin kylteistä ja puheista nousi esiin suuri metsäluonnon arvostus ja huoli sen ja samalla ihmisten hyvinvoinnista. Tämä aihe näytti yhdistävän sukupolvia metsämarssilaisia katsoessa. Vaikka aihe olikin vakava, oli tunnelma kuitenkin positiivinen. Yhdessä tekeminen luo uskoa tulevaisuuteen. Metsämarssin järjestäminen oli osoitus yhteistyön voimasta eri luonnonsuojeluyhdistysten välillä Jyväskylän seudulla.