Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Äänekoski-Vaajakoski -vesireitin puolesta: valitimme Kuhankosken ve­si­voi­ma­la­hank­kees­ta KHO:een

Juhani Paavola

Äänekosken sellutehtaan laajennos nostaa Äänekoski-Vaajakoski -vesireitin huippulämpöä ilmastonmuutoksen tuoman lämmönnousun ja muiden kielteisten vaikutustensa lisäksi. Lisääntyneen ’vesilämmityksen’ ja natriumpäästöjen vaikutuksia taimenkannalle ollaan Äänekoskella vasta selvittämässä. Kuhankosken vesivoimalan laajennoshanke Laukaassa, Äänekoskelta noin 30 km alavirtaan, lisää vahingollisia yhteisvaikutuksia erittäin uhanalaiselle taimenkannalle. Muiden valitusperusteiden ohella vaadimme voimalahankkeeseen uusia vaikutusselvityksiä, ovathan Kuhankosken alkuperäisen laajennusluvan (lainvoima tammikuussa 2015) aikaiset selvitykset vanhentuneet.

Keski-Suomen ELY-keskus katsoi syksyllä 2019 toisin kuin yhtiö: yhtiön suorituttamat hakkuut viime vuoden puolella eivät ole sellainen toimi joka voitaisiin katsoa valmistelutöiden aloittamiseksi lupamääräysten puitteissa. Yhtiö ilmoitti 2.5.2019 ELY-keskukselle aloittavansa rakennustyöt louhinnalla lokakuussa 2019. ELY-keskus kuitenkin kielsi suoraselkäisesti yhtiötä aloittamasta rakennustyötä kunnes valituksemme 27.12.2018 hallinto-oikeudelle on käsitelty. ”Ellei kehotusta noudateta, ELY-keskus voi panna vireille hallintopakkoasian rikkomuksen oikaisemiseksi ja ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten”. Hallinto-oikeus hylkäsi 14.11.2019 valituksemme.

Valitimme hallinto-oikeuden päätöksestä 13.12.2019 korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). KHO ei antanut ympäristölupaa Kuopioon suunnitellulle sellutehtaalle, etenkin vesiensuojeluperustein. Entä Kuhankoskella?

Valitukseemme KHO:een 13.12.2019