Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Kuhankosken voimalan uusimisaikaa ei pidä jatkaa

Juhani Paavola

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi yhtyi WWF Suomen valitukseen hallinto-oikeudelle Kuhankosken vesivoimalan uusimiseen myönnetyn jatkoajan kumoamiseksi. Aikaisempi lupa päättyi 22.1.2019. Voimalan ja sen padon purkamisella olisi myönteinen vaikutus Keski-Suomen maakuntakalan järvitaimenen kannalta. Järvitaimen on erittäin uhanalainen ja Kuhankoski on maakunnan merkittävin vaelluskalojen vaellustie.

Jos voimala kuitenkin uusittaisiin, voitaisiin kokonaan uuden luvan hakemisella ottaa huomioon muiden muassa päivitetyt vesi- ja kalastuslait. Toiminnanharjoittajan huono taloustilanne ei ole riittävä peruste jatkoajan hakemiselle.

Kuhankoski on Äänekoski-Vaajakoski -reitillä Laukaassa. Voimalan yläpuoliset Kuusaankoski ja Kapeenkoski ovat jo koskiensuojelulailla suojeltuja.

Kuhankosken vesivoimalan vuosituotanto on vastannut vain noin kolmen tuulivoimalan vuosituotantoa, ja on ollut vain noin kymmenkertainen Jyväskylän Tourujoen palaneen ja jo käytöstä poistetun pikkuisen vesivoimalan vuosituotantoon verrattuna. Tourujoen ennallistamiseen on tehty esimerkillinen suunnitelma.

Valitukseen hallinto-oikeudelle