Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Vain 6 prosenttia naisista haluaisi lisätä hakkuita Suomessa

Kololinnuilla on yhä ankarampaa asuntopulaa. Juhani Paavola

Vain 6 % naisista ja vain 13 % miehistä haluaisi lisätä hakkuita Suomessa. Eniten hakkuiden lisäämistä haluavat suurituloisimmat ja iäkkäät. Näin kertoi Uutissuomalainen selvityksessään (Keskisuomalainen 17.11.2018).

Luonnonvarakeskuksen (LUKE) mukaan metsien pinta-ala on Suomessa supistunut 2 320 km2 vuosien 1994 ja 2014 välillä. Metsänhävitys on siis ollut keskimäärin noin 100 km2 vuodessa. Jo tästä johtuva ilmastopäästöjen kasvu oli esimerkiksi vuonna 2015 noin 2,9 milj tonnia (CO2-ekv., LUKE). Määrä vastaa noin 0,5 tonnia ilmastopäästöjä jokaista suomalaista kohden vuodessa.

Maankäytön ja maankäytön muutosten sekä metsätalousektorin nettonielu oli jo vuonna 2015 8 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Lähde: Luonnonvarakeskus 6.4.2017.