Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Föreningens verksamhetplan för 2023

Vår

April- maj

2.5 Skräptalko

Maj

7.5 Utfärd till Salmi friluftsområde 

25.5 Granidagens marknad med frågesport om vårnaturen och info om föreningens verksamhet

Sommar

Juni- aug:  

Inventeringar och slåtter på ängen

Höst

Aug-sept:   

19.8 eller 2.9 Utfärd till  Myllykoski,  Nukari, Vanda

Övrigt

Styrelsen har också planerat att slå ett slag för cykling, t.ex i samband med Bilfria dagen (22.9).

På föreningens webbplats publiceras info om aktuella exkursioner och evenemang.  Föreningen har också en del litteratur, som medlemmar kan låna via webbplatsen.

Dessutom vill styrelsen verka för att man flexibelt kunde göra yrkanden gällande aktuellt i kommunpolitiken till förmån för klimat- och andra miljöfrågor.