Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Föreningens verksamhetplan för 2024 är fastställd! Följ med Evenemangskalendern och KaunisGrani för närmare information om utflykterna.

Grankulla miljöförening grundades år 1974 och fyller alltså 50 år i år! Detta kommer vi att fira under någondera av exkursionerna.

Vår

Februari

Fastlagsjippo vid Gallträsk

Mars

Årsmöte

April-Maj

Skräpplockningstalko

Maj

Förslagsvis 18.5 Exkursion till Karkali naturpark och kalkstensgrotta i Torhola

23 maj Granidagen och stekning av nässelplättar

Inventering av ängen vid Bibelinstitutet

Sommar

Juni-Aug

Inventering av ängen vid Bibelinstitutet samt slåtter

Höst

September

Exkursion till Porkala. Vi bekantar oss med friluftsområden och besöker bl.a. grottan vid Högberget.

22 september Bilfria dagen, Cykeljippo

Annat planerat program

Inventering av Junghansparkens växtlighet och insekter o t.ex. svampar.

Seminarium / talko el dyl om ”Invasiva arter”

Infotillfälle om klimatsmart mat

Tömning av jättegrytan i Kasaberget

Övrigt

På föreningens webbplats publiceras aktuell information om verksamheten och där sparas också ställningstaganden och artiklar. Föreningen har också en del litteratur, som medlemmar kan låna.

Dessutom vill styrelsen verka för att man flexibelt kunde göra yrkanden gällande aktuellt i kommunpolitiken till förmån för klimat- och andra miljöfrågor.