Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Ordförande Camilla Sederholm

  • camilla.sederholm(a)gmail.com

Vice ordförande Emil Vasara

Sekreterare Mona Sandell

  • monasandell2(a)gmail.com

Kassör Risto Railo

Styrelsemedlem Tage Lampén

Styrelsemedlem Pia Norrgård-Sillanpää

Styrelsemedlem Nalle Valtiala

Styrelsemedlem Erkki Karimaa

Suppleant Annika Koivu

Suppleant William Hale

Då e-post skickas ska (a) ersättas med @.

Styrelsen har egna fågelholkar.