Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Grankulla miljöförening jobbar mångsidigt för närmiljön och naturen.

Torhola grotta ligger i Lojo. Bild: Tage Lampén

Vem är vi?

Grankulla miljöförening- Kauniaisten ympäristöyhdistys rf är en tvåspråkig förening grundad 1974. Idag har föreningen kring 100 medlemmar. Enligt föreningens stadgar ska föreningen ”inom sitt verksamhetsområde värna om och väcka intresse för naturen och miljön”. Med andra ord anser vi att det är viktigt att miljö- och naturvärden uppmärksammas och beaktas samt att det finns möjlighet att njuta av naturen. Välskött närmiljö och mångsidig natur ökar också människans välmående!

Hur arbetar vi?

Miljöföreningen arbetar mångsidigt för att uppnå de krav som ställs i stadgan. Föreningen ordnar årligen naturutflykter till intressanta och sevärda platser både nära och längre bort. Under de senaste åren har bland andra Torhola grotta, Söderskärs fyr, Torronsuo nationalpark och Kasabergsskogen i Grankulla besökts. Utflykterna är öppna även för icke-medlemmar; håll utkik efter nästa utfärd under fliken Evenemang eller i lokaltidningen KaunisGrani!

Temakvällar har även emellanåt hört till föreningens verksamhet. Föredrag har hållits exempelvis om fladdermöss och avfallshantering. I samband med detta har föreningen besökt Vanda Energis avfallsförbränningsverk och bekantat sig med avfallsförbränning och fjärrvärmeproduktion.

Miljöföreningen försöker också genom yrkanden och skrivelser till staden påverka stadens miljö- och klimatpolitik. På det här sättet vill föreningen se till att staden bevarar parker och naturområden för att öka trivseln samt för att bevara den biologiska mångfalden och kolsänkan. Föreningen är politiskt obunden; miljöfrågor kan främjas oberoende av partitillhörighet. Bekanta dig gärna med vår verksamhetsplan under fliken Verksamhet.