Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Årets slåtter utfört

Slåtter på ängen vid Bibelinstitutet 2023. Bild: Pippi Collander

Miljöföreningens årliga slåttertalko ägde rum tisdag 5.9

Miljöföreningen ordnade även i år slåttertalko på ängen vid Bibelinstitutet. Genom att utföra slåtter på ängen strävar man efter att främja växtligheten på området, som Miljöföreningen även brukar utföra växtinventeringar på ett par gånger om sommaren. Slåttertalko är dessutom ett utmärkt sätt att träffas för lite vardagsmotion! I årets talko deltog fyra personer.