Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

Utfärd till fantastiska Nuckar- och Kvarnfors

Kvarnfors. Bild: Tage Lampén

Miljöföreningen ordnade 2.9 utfärd till Nurmijärvi Nuckar- och Kvarfors i Vanda å. Kolla in bilderna från utfärden nedan!

Vanda å slingrar sig igenom så gott som hela Nurmijärvi och är ett utmärkt utflyktsmål. Under utfärden bekantade vi oss med två av Vanda ås forsar: Nuckar- och Kvarnforsen, vilka ligger på kring 11 kilometers avstånd från varandra. Tack vare busstransport slapp vi ändå gå mellan forsarna och kunde istället bekanta oss med båda områdenas natur längs med sammanlagt cirka tre kilometer naturstig. Sammanlagt deltog 18 personer på utfärden.

Området kring Nuckarfors är mycket lummigt. Bild: Emil Vasara
På bron över Nuckarfors. Bild: Tage Lampén
Bron över Nuckarfors. Bild: Tage Lampén
Nuckarfors. Bild Paul Collander
Vid Nuckarfors kvarnruiner. Bild: Paul Collander
Leden vid Nuckarforsen går längs med spång. Bild: Emil Vasara
Förekomsten av bland annat öring gör Kvarnforsen till ett populärt fiskevatten. Bild: Paul Collander
Kvarnfors. Bild: Tage Lampén
Infostund om falddermössen vid Kvarnforsen innan matpausen. Bild: Emil Vasara
Lunchpaus vid Kvarnfors. Bild: Tage Lampén
Trädödare (Cossus cossus). Bild: Paul Collander
Infostund om fåglarna kring Kvarnforsen. Bild: Paul Collander
Hela gruppen samlad på bron vid Kvarnforsen. Bild: Pippi Collander
Kvarnforsen. Bild Paul Collander
Kvarnforsen sett från den gamla landsvägsbron. Bild: Paul Collander