Tillgänglighetsverktyg

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kauniaisten yhdistys

Kauniaisten yhdistys
Navigering på / av

In­vå­na­ri­ni­ti­a­tiv om Jungahansparken

Junghansskogen före skövlingen. Bild: Tage Lampén

I initiativet krävs att den nuvarande processen med planerandet av stadshuskvarteret avslutas.

Initiativet har startats av stadsstyrelseledamot Patrick Nystén (SFP)

Grankulla Miljöförening – Kauniaisten ympäristöyhdistys rf. har under en längre tid motsatt sig de nuvarande planerna på utbyggnaden av stadshusområdet. Miljöföreningen har bland annat  uttryckt sin oro över att Junghansparken som ligger bakom stadshuset i och med planerna skulle förstöras för att ge plats åt det s.k. Ormhuset. Enligt Miljöföreningen är Junghansparken ett naturskönt område som bör bevaras även i fortsättningen, inte minst för trivseln i området. 

Invånarinitiativet kan skrivas under elektroniskt på sidan Kanslaisaloite.fi