Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Yhdistyksen jäsenkyselyssä nousi esiin suuri huoli luonnosta ja sen tilasta

Kuva: Hans Isaacson

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen jäsenkysely toteutettiin kuluvan vuoden 2023 kevään ja kesän aikana. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää esimerkiksi sitä, millaisia syitä jäsenillä jäsenyydelle on ja sitä, millainen toiminta luonnonsuojeluyhdistyksessä on jäsenille mieluista.

Jäsenkyselyyn vastasi 119 Jyväskylän seudun yhdistyksen jäsentä. Useimmiten kyselyssä mainittu syy jäsenyydelle oli luonnonsuojelun tukeminen ja edistäminen. Toiseksi yleisimmin vastaajat kertoivat haluavansa kannattaa Suomen luonnonsuojeluliittoa sekä luottavansa liittoon. Yhtä usein todettiin jäsenyyden syyksi myös se, että luonnonsuojelu on osa jäsenen omia arvoja, maailmankatsomusta tai identiteettiä. Toimintaan toivottiin erityisesti retkiä, talkoita, luentoja ja kursseja.

Oli luonnonsuojelu sitten jäsenkyselyyn vastanneelle uutta tai olipa se ollut merkittävä osa vastaajan elämää jo kauan, monia vastaajia yhdistävä tekijä oli suuri huoli luonnosta ja sen tilasta. Vuoden 2023 aikana liittyneistä jäsenistä moni kertoi olevansa huolissaan nykyisen hallituksen ja poliittisen tilanteen vaikutuksesta luontoon ja luonnonsuojeluun. Luonnon kunnioittaminen ja luonnon itseisarvo nousivatkin esiin monessa jäsenkyselyn aikana käydyssä keskustelussa. Jäsenkyselyn tiimoilta käytiin yksittäisiä pitkiä keskusteluita, joissa esimerkiksi surtiin hakattuja metsiä tai lintujen vähenemistä mutta toisaalta myös ilmaistiin ylpeyttä ja iloa omista luonnonsuojeluteoista.

Monelle yhdistyksen jäsenelle suhde luontoon on ollut merkityksellinen jo lapsesta pitäen. Sysäys arvostavan luontosuhteen rakentumiselle on voitu saada vaikkapa sukulaiselta tai luonnonläheiseltä kotipaikkakunnalta. Joillakin vastaajilla luonnonsuojeluliiton jäsenyyskin kulkee perheessä perinteenä sukupolvelta toiselle. Vastauksissa ilmaistiin myös toive siitä, että voisi tarjota hyviä luontokokemuksia omalle jälkikasvulleen. Toisaalta jossain perheessä juuri perheen lapset ovat ehdottaneet vanhemmilleen luonnonsuojeluliiton jäseniksi liittymistä. Yhdistyksen tapahtumiin voikin tulla yhtä lailla oman perheen kuin kaverin kanssa tai yksinkin.

Ei ole ainoastaan yhtä tapaa olla luonnonsuojelija, ja yhdistyksen jäsenenä voi olla monenlaisin tavoin. Yhdelle yhdistyksen jäsenyys tarkoittaa niittotalkoisiin osallistumista ja toiselle taas toiminnan taloudellista tukemista jäsenmaksun muodossa. Joku nauttii perinteisistä retkistä, kun toinen puolestaan haluaa ideoida uutta toimintaa perinteisen rinnalle.

Jos sinulla on ideoita, joita haluaisit toteutettavan, tai haluaisit osallistua toimintaan, mutta et tiedä miten, ota rohkeasti yhteyttä (jyvaskyla@sll.fi), niin mietitään yhdessä sinulle sopivia vaikuttamisen muotoja. Tervetuloa mukaan – luonnonsuojelu kuuluu meille kaikille!

Lisätietoa erilaisista vapaaehtoistehtävistä löydät täältä: Vapaaehtoiseksi? – Jyväskylän seudun yhdistys (sll.fi).