Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri Jyväskylän seudun yhdistys

Jyväskylä
Navigaatio päälle/pois

Muistutus: Tammirinteen asemakaavan laajennus ja muutosluonnos

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys on jättänyt muistutuksen koskien Tammirinteen asemakaavan laajennusta ja muutosluonnosta.

JYSY pitää Tammirinteen kaavan rakentamisen myötä aiheutuvaa arvokkaan luonnonympäristön (kangasräme ja luhtaneva) katoa siksi merkittävänä, että koko kaava tulee saattaa uudelleen tarkasteluun eli peruuttaa nykyisessä
muodossaan.

Muistutuksemme nojaa kahteen tärkeää seikkaan:

  • Yksityiskohtana uhanalaiseksi luokiteltavan kangasrämeen ja silmälläpidettävän luhtanevan tuhoutuminen rakentamisen seurauksena
  • Ristiriita kaavoitus- ja rakentamistoiminnan sekä ilmastokriisin, luontokadon ja ylikulutuksenmuodostamien ongelmavyyhtien ratkaisemisessa ja hillitsemisessä

JYSY on lisäksi erittäin huolestunut siitä, että kaupunki suunnittelee rakentamista ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle. Kaavaehdotuksessa metsää on jäämässä rakentamisen alle jopa enemmän kuin ensimmäisessä kaavaluonnoksessa.

Lue koko muistutus tästä.