Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Janakkalan yhdistys

Janakkala
Navigaatio päälle/pois

Kuntalaisaloite 2.4.2018: Turengin keskustan ns. Lyylinpuiston asemakaavan muutos

JANAKKALAN KUNNANVALTUUSTOLLE JA TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE

Asia: Turengin keskustan ns. Lyylinpuiston asemakaavan muutos

Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry:n jäsenet sekä 1908 kansalaisadressin allekirjoittanutta haluamme, että nyt kun asemakaavamuutosta ollaan tekemässä Turengin keskustassa Juttilan alueella niin uudessa asemakaavassa Myllyojan varressa sijaitsevan ns. Lyylinpuiston alueen kaavamerkintä tulee olla VL.

Tällä taattaisiin alueen säilyminen arvokkaana viheralueena, jollaisena se parhaiten palvelisi turenkilaisten asukkaiden viihtyvyyttä alueella.

Edellisessä asemakaavamuutoshankkeessa 20.5.2013 kunnanhallitus päätti kaavan tarkoituksesta ja tavoitteista mm. että osa kunnantalon korttelialueesta muutetaan virkistysalueeksi merkinnällä VL. Toivomme tämän kannan edelleen säilyvän kunnan päätöksenteossa.

Turengissa 2.4.2018

JLY ry:n puolesta

Ari Lehtinen, puheenjohtaja
Eija Kettinen, taloudenhoitaja