Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­jär­jes­töt vastustavat Kurvilanmäen tuu­li­puis­to­han­ket­ta

Sonkajärven ja Vieremän pohjoisosiin on suunnitteilla Kurvilanmäen tuulivoimahanke, jossa rakennettaisiin enintään 46 uutta tuulivoimalaa Talaskankaan luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen. Lausuntokierros, jossa yleisö ja sidosryhmät pääsivät kertomaan mielipiteensä Kurvilanmäen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta päättyi 6.2.2023.

Luonnonsuojelujärjestöjen yhteinen näkemys on, ettei hanketta tule toteuttaa lainkaan. Tärkeimpänä syynä näkemykseen on hankealueen sijoittuminen vakiintuneen susireviirin ydinalueelle. Samainen reviiri oli kysessä Kajaanin Murtomäen tuulivoimahankkeen kohdalla. Murtomäen osayleiskaava hylättiin Korkeimmassa hallinto-oikeudessa lainvastaisena; vaarana oli suden lisääntymis- ja lepopaikkojen häviäminen.

Kurvilanmäen voimalahanke uusine teineen, sähkönsiirtolinjoineen sekä voimaloineen pirstaloisi voimakkaasti ekologista Suomenselkä-Maanselkä -viherkäytävää, jota suurpedot ja hirvieläimet ovat vaeltaneet satojen vuosien ajan idästä länteen ja päinvastoin. Kurvilanmäen alueella on myös runsas petolintukanta, se on mm. maakotkan saalistusaluetta.

Kurvilanmäen hankealue on erämaista, harvaanasuttua ja metsätalousvaltaista. Tämän johdosta alue on erityisesti metsästäjien, marjastajien ja luonnossa liikkujien suosiossa. Hiljaisena ja pimeänä alueena Talaskangas ympäristöineen soveltuu erinomaisesti retkeilyyn ja virkistykseen.

Järjestöt vaativat lukuisten eri valmisteluvaiheissa olevien maankäyttöhankkeiden yhteisvaikutusten arviointia riittävässä mittakaavassa Kainuun ja Pohjois-Savon maakuntien rajavyöhykkeellä. Alue on kokonaisuudessaan viimeinen yhtenäinen erämainen alue seudulla, eikä sen luontoarvoja tule vaarantaa.

Yhteislausuntoa olivat tekemässä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Savon ja Kainuun luonnonsuojelupiirit, paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset Iisalmesta ja Kajaanista sekä Kainuun Lintutieteellinen yhdistys.