Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Liito-oravan pönt­tö­pe­sin­nät Iisalmessa 2022

Emo lähtee Ohenmäen pöntöstä, kuva Jarmo Yliluoma

Talvi ja kevät olivat lumiset. Keväällä liito-orava tarkastuksissa ja kartoituksissa huomasin ettei papanoita näkynyt  puiden tyvillä juuri lainkaan.  Oliko lumen sulaminen hävittänyt papanat? Ihmeekseni  oli myös muutamia pönttöjä joissa liito-orava asusti, mutta katolla ei näkynyt papanoita. Normaalisti pöntön katolle kertyy runsaasti papanoita.

Pöntön katolla on tavallisesti paljon papanoita. Kuva Kai Jäderholm

Edelleen vahvoja pesintäalueita ovat Mansikkaniemi ja Kirkonsalmi.  Parkatilta saatiin uusi varmistettu pesintä.  Ohenmäen  liito-oravan rauhoitusalueelta ei tänä vuonna varmistettuja pesintöjä löytynyt. Pönttöpesintöjä varmistettiin yhteensä kuusi, lisäksi liito-oravia löytyi kahdeksasta pöntöstä. Noin viidessäkymmenessä tarkistetussa pöntöstä eläviä liito-oravia löytyi  neljästätoista eli 12% oli asuttuja.

Parkatilla neljä poikasta. kuva Kai Jäderholm

Iisalmesta  varmistetut liito-oravan pesinnät 2022

          paikka                   poikasmäärä       poikasten ikä

  1.          Parkatti                    4                       karvaton
  2.          Kirkonsalmi             2                       tummaa
  3.         Mansikkaniemi       3                      karvatonta
  4.         Mansikkaniemi       2                      karvatonta  
  5.     Ohenmäki               2                       karvatonta
  6.         Kirkonsalmi               3                       karvaista

Vuoden 2022 varmistetut pesinnät, joista  on poikasmäärä laskettu.

Poikasmäärä           1           2         3         4              keskimäärä    yhteensä   pesintöjä

 toukokuu                0            1         2         1                       3           12              4        

 kesäkuu                   0           2        0        0                         2            4               2            

 kaikki pesinnät     0          3           2        1                       2,7           16              6

Pesinnät alkoivat  huhti-toukokuun  vaihteessa. Ensimmäisellä pönttökäynnillä 13.5.  löytyi jo karvaisia poikasia eli vähintään pariviikkoisia. Toukokuussa pesintöjä  löytyi neljä, kesäkuussa kaksi.  Heinäkuussa ei löytynyt uusia pesintöjä, joten pöntöissä ei vuoden toisia pesintöjä   ollut. Aiempina vuosia on havaittu myös heinäkuun pönttötarkistuksissa uusia pesintöjä .

Ohenmäen karvainen poikanen, silmät eivät vielä ole täysin auenneet. kuva Kai Jäderholm

27.06.2022  Ohenmäki: pönttö 123us katolla 25 papanaa, pöntössä emo ja kaksi alle viikon ikäistä karvatonta poikasta. Jarmo yliluoma otti muutaman kuvan.

25.07.2022 Ohenmäki Iisalmi pönttö 123us    Emo pöntössä, yksi poikanen kiipesi pöntössä   ylöspäin, nostin sen pöntön reunalle ja kuvasin, lituska häntä. Emo ja poikaset jäivät pönttöön. En häirinnyt enempää, eli poikasluku??