Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Piirin ja yhdistyksen vuosikokoukset la 27.11. ja ke 1.12.

Pohjois-Savon luonnonsuojelupiirin vuosikokous pidetään Iisalmen luontomuseolla lauantaina 27.11. klo 13. Kokouksen jälkeen piirin puheenjohtaja Helvi Heinonen-Tanski pitää esitelmän Iisalmen vesistöreitistä.

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistyksen vuosikokous on keskiviikkona 1.12.2021 klo 18 Iisalmen luontomuseolla. Kokouksen jälkeen Kai Jäderholm pitää esitelmän Iisalmen liito-oravista.

Kokouksen esityslista:
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta
-puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa, 2 ääntenlaskijaa
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Sääntömääräiset asiat
-yhdistyksen puheenjohtajan valinta
-hallituksen jäsenten valinta (7)
-hallituksen varajäsenten valinta (1)
-luontomuseonjohtokunnan valinta
-emäntien valinta
-jaostojen vetäjien valinta
Museo-, kasvi-, lintu-, hyönteis- nisäkäs-, ymp.suojelu-, sieni- ja yuonnonmaantieteenjaos
-toiminnantarkastajan valinta
-varalle:
-talousarvion hyväksyminen
-toimintasuunnitelman hyväksyminen
-ilmoituslehden valinta
-jäsenmaksujen suuruuden hyväksyminen
Luonnonsuojeluliiton jäsenmaksu 38 €, perhejäsenmaksu 15 € ja opiskelijajäsenmaksu 28 €. Paikallisjäsenmaksu 10 €, paikallinen perhejäsenmaksu 10 € ja yhteisöjäsenmaksu 50 €.
5 § Kokoukselle ennalta esitetyt asiat
6 § Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kaikki!

Hallitus