Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto ELY:lle kalatien tar­peel­li­suu­des­ta Neulatammelle

Vesienhoidon yhtenä tavoitteena on vesieliöiden luontaisen vaellus- ja kulkumahdollisuuden turvaaminen. Tästä syystä yhdistyksen mielestä oli hyvin tarpeellista toteuttaa kalatie Iisalmen Runnin Neulatammelle.

Vaikka kalatien kalataloudellinen merkitys saattaa jäädä kuitenkin vähäiseksi, niin biologisesti se on kuitenkin hyvin merkityksellinen.

Paras ratkaisu toki olisi ollut se että koko patorakennelma purettaisiin ja ennallistettaisiin koski tai tehtäisiin siihen pohjapadot. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä tämän vaihtoehdon kustannukset.

Pohjaeläinten kannalta tutkittiin vain Neulatammi, ei kuitenkaan muualta. Mielestämme olisi ollut paikallaan kartoittaa pohjaeläimistö hiukan laajemmin. Esim. lähikosket, Saarikoski ja rautatiesillan koski Luupujoelta. Näin saataisiin parempi kuva mitä siellä on. Yhdistyksellä on havaintoja alapuoliselta Saarikoskelta pikkunahkiaisesta vuosilta 2013-2014.

Iisalmessa 31.1.2021

Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys ry.