Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Saarisuo suojeltu

Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vapo Oy ovat sopineet merkittävästä kiinteistökaupasta, jolla Suomen valtio on ostanut Vapo Oy:lta luonnonsuojelutarkoituksiin noin 700 hehtaaria luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita Keski-Suomesta, Pohjois-Savosta ja Pirkanmaalta. Alueet suojellaan osana ympäristöministeriön Helmi-ohjelmaa, jossa kunnostetaan, hoidetaan ja suojellaan luonnonmonimuotoisuudelle arvokkaita elinympäristöjä. Yksi näistä kohteista on Saarisuo Kiuruvedeltä.

Miten tähän on tultu

Elokuu 2003: Vapon hakemus turpeen ottamiseksi Saarisuolta saapuu Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Marraskuu 2003 ja tammikuu 2004: Vapo täydentää hakemustaan.

Maaliskuu 2004: ensimmäinen lausuntokierros hankkeesta. Huomiota herättää mm. se, että alueen kasvillisuusselvitys on tehty marraskuussa. Suolinnustosta tiedot ovat puolestaan 1980-luvulla tehdystä selvityksestä eivätkä uhanalaistiedot ole ajan tasalla.

Elokuu 2004: Vapon alueelta viimein tekemät tuoreet luontoselvitykset toimitetaan aluehallintovirastoon.

Marraskuu 2004: Aluehallintovirasto hylkää Vapon lupahakemuksen.

Joulukuu 2004: Vapo valittaa hylkäävästä päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Marraskuu 2006: Vaasan hallinto-oikeus kumoaa Itä-Suomen aluehallintoviraston kielteisen turvelupapäätöksen ja palauttaa sen takaisin aluehallintovirastolle käsiteltäväksi.

Joulukuu 2006: Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri valittaa päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Heinäkuu 2007: suolta löytyy useita maakotkan sulkia, mutta lajin pesinnästä ei kuitenkaan saada näyttöä.

Huhtikuu 2008: Korkein hallinto-oikeus palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Lokakuu 2008: Vapo tekee uuden lupahakemuksen.

Maaliskuu 2010: Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkää jälleen Vapon hakemuksen, perustellen päätöstään seuraavasti: ”… tässä tilanteessa ei ole mahdollista lisätä Rikkajoen vesistöön kohdistuvaa kuormitusta aiheuttamatta merkittävää vesistön pilaantumisen vaaraa.” Turpeenotto ei siis ole mahdollista tällä kuormitustasolla, mutta voisi olla mahdollista myöhemmin.

Huhtikuu 2010 Vapo valittaa Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.Vapo vaatinut, että Itä-Suomen aluehallintoviraston tekemä päätöskumotaan ja asia palautetaan uudelleen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Vastineen antaa mm. Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri.

Toukokuu 2011 Vaasan hallinto-oikeus hylkää Vapon valituksen. ”…Kun kuitenkin tarkastellaanRikkajoen ja Näläntöjärven valuma-alueella jo olevaa turvetuotantotoimintaa
kokonaisuutena ja niiden aiheuttamaa yhteiskuormitusta ja alapuolisten vesien tilaa aiheuttaa Kotisuon turvetuotannon kuormitus yhdessä muiden turvetuotantotoimintojen kanssa merkittävää alapuolisen vesistön
pilaantumista, jota ei toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen voida esitetyillä vesiensuojelutoimenpiteillä poistaa…”

Syyskuu 2012: Ympäristöministeriö asettaa soidensuojelun täydennysohjelmaa valmistelevan työryhmän.

Lokakuu 2014: Ympäristöministerinä toiminut Sanni Grahn-Laasonen jäädyttää vuosia valmistellun ohjelman etenemisen.

Marraskuu 2015: työryhmä saa lopulta työnsä valmiiksi. Saarisuon luontoarvot on työn aikana selvitetty ja alue on todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi: työryhmä ehdottaakin suon suojelua. Käytännössä suojeluun ei kuitenkaan ole rahaa ja vain valtion omistamien soiden suojelu etenee.

Kesäkuu 2019: Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa linjataan, että soidensuojelun täydennysohjelman toteuttamista jatketaan. Luonnonsuojelun rahoitusta kasvatetaan kokonaisuudessaan 100 miljoonalla eurolla vuositasolla.

Helmikuu 2020: Ympäristöministeriö tiedottaa, että Saarisuo on ostettu Vapolta soidensuojelualueeksi.