Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Savon piiri Iisalmen yhdistys

Iisalmi
Navigaatio päälle/pois

Vastine Vapon valitukseen, Sonkajärvi Soidinsuo

Vastine Vaasan hallinto-oikeuteen Vapon Oy:n valituksesta

 

Viite

Diaarinumero 00135/19/5115 , Sonkajärvi, Leppisoidinsuo 

Valituksenalainen päätös

Itä-Suomen aluehallintoviraston 10.1.2019 antama päätös nro 1/2019, joka koskee Leppisoidinsuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa, Sonkajärvi.

Valituksen vaatimukset

Vapo Oy vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston päätöksen siltä osin kuin se on hylännyt hakemuksen lohkon 1 pintavalutuskenttineen osalta ja palauttaa hakemuksen niiltä osin aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Yhdistyksen kannanotto

Vapo ei ole kertonut / huomioinut aiemmin hakemuksessaan Itä-Suomen aluehallintovirastolle ja sittemmin valituksessaan Vaasan hallinto-oikeudelle, että suunniteltu lohko 1 ja sen pintavalutuskenttä sijoittuvat aivan kahden lähes umpeenkasvaneen lammen viereen.

Pinta-ala lammilla on reilu 0,5 ha. Kansalaisen karttapaikan ilmakuvasta näkyy että lammilla on vielä silmäkkeitä näkyvissä (https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=7073444.699966431&e=519111.9&title=lammit&desc=&zoom=12&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%2C%7B%22id%22%3A3%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D).

Yhdistyksemme teki alueelle tarkastuskäynnin 18.8.2019. Otimme ilmakuvan noin 50 m. korkeudesta:

Vesilampareet näkyvät sinisenä. Suurin lampare on noin 3 x 7 m. Syvyyttä vaikutti olevan kepillä mitattuna 2,5 m. Silmäkkeiden reunat hyllyvät kuten umpeenkasvavalla lammessa on tapana. Sammalta näytti olevan ainakin jonkin verran lampareissa. Osa lampareista oli kuroutunut umpeen mutta vettä oli sammalien päällä 20 – 30 cm. Sammalkerroksen paksuus oli noin 20 cm.

Vesilain 2 luvun ja 11 §:n mukaan “Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.

Mikäli Vapo Oy saa luvan lohko 1:lle ja sen pintavalutuskentälle, niin ko. lammet kuivuvat. Suo viettää lampiin päin. Ko. vesimuodostuma saa vetensä Soidinsuosta.

Vapon valitus tulisi hylätä ja säilyttää luonnonmukaiset lammet.

 

Iisalmessa 19.8.2019 

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys