Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjanmaan piiri Etelä-Pohjanmaan yhdistys

Etelä-Pohjanmaa
Navigaatio päälle/pois

Järjestämme retkiä ja luontoaiheisia tilaisuuksia, esimerkiksi kursseja tai valokuvailtoja. Otamme kantaa toiminta-alueemme kaava-, rakentamis- ja muihin hankkeisiin, jotka uhkaavat kaunista eteläpohjalaista luontoa.

Yhdistys edistää vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä toiminta-alueellaan, seuraa paikallisia ympäristönmuutoksia ja antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tekee aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille. Lisäksi yhdistys valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto-, kulttuuriperintö- ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja. Yhdistys elvyttää luonnonharrastusta ja -tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä, edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta ja perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

Yhdistyksen säännöt (pdf)