Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnos hallituksen esitykseksi rakentamislain 40 a § ja ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista

6.6.2024

Ympäristöministeriölle (lausuntopalveluun täytetty kyselylomake)

Asia: VN/17257/2023

Luonnonsuojelullitto kannattaa kuntien mahdollisuutta säädellä ns. lyhytvuokrausta. Rakennusten suunnittelussa on tärkeää turvata esteettömyys ja riittävä päivänvalo sekä toisaalta kiertotalouden mahdollisuudet.

Rakentamislaki 40 a §

Uuden pykälän tarkoitus on selventää asumisen, majoittumisen ja lyhytvuokrauksen käsitteitä ja säätelyä. Tarkoitus on hyvä ja kannatettava. On ymmärrettävää, että asiaan liittyy suuria intresseihin liittyviä erimielisyyksiä, eikä siitä voine saada kaikkien tahojen kanssa yksimielisyyttä. Mutta kokonaisuuden kannalta on tarpeellista ja järkevää johonkin raja pistää.

Kunnan mahdollisuus säädellä lyhytvuokrausta on perusteltu ja tarpeellinen kunnallisen maankäytön monopolin, alueidenkäytön suunnittelun ja kaavoitusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta.

Huomattakoon, että mahdollisia lyhytvuokrauksen rajoituksia ei voi jättää vain asunto-osakeyhtiöiden varaan. Niiden säännöissä voi olla yksimielisyyden vaatimus, jolloin rajoituksia ei voi useinkaan saada aikaan.

Kolmanteen momenttiin olisi syytä lisätä selvyyden vuoksi myös loma-asunnot.

1 § Soveltamisala

Loma-asunnon rakentaminen omaan käyttöön ei ole riittävä peruste poikkeamiselle 4-10 §:stä, koska loma-asunnon voi aina myydä pois. Tämä poikkeus tulee poistaa.

Rakennusten korjaus- ja muutostöille on esitetty joustomahdollisuuksia, mikä on kiertotalouden kannalta järkevää.

4 § Asuin- ja majoitushuone sekä työtila

Varsinkin korjaus- ja muutosrakentamisessa – esimerkiksi lisättäessä asuinhuoneita ullakolle – katto voi olla osin viisto. Silloin esitetty poikkeaminen korkeusvaatimuksista voi olla tarpeen.

5 § Asuin- ja majoitushuoneen sekä työtilan ikkuna

Riittävä päivänvalo on syytä turvata vähintään uusissa rakennuksissa käyttötarkoituksesta riippumatta. Ikkunattomat majoitushuoneet eivät ole korjausrakentamisessakaan hyvä idea.

6 § Asuin- ja majoitustilojen lattian suhde maanpintaan

Esitetty maanpintarajoitus on järkevä uusissa rakennuksissa, mutta on ekotehokasta ja järkevää varmistaa korjaus- ja muutosrakentamisen mahdollisuudet myös kellaritiloihin.

7 § Asuinhuoneiston koko

Esteettömyysvaatimusten merkitys kasvaa väestön vahentuessa. Missään nimessä alle esitetyn 20 neliön ei voida mennä, ja sitä on vaikea saada riittämään mm. rollaattoreille.

10 § Kerroskorkeus

Voi olla joskus järkevää, että osassa asuntoa katto on matalammalla kuin 3 metriä, esim. ekotehokas korjaus- ja täydennysrakentaminen ullakolle.

Toimeksi saaneena
Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Executive Director Mr. Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa