Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Voittojen vuosi 2023

Luontomarssi.
Luontomarssi. Kuva: Paul Stevens

25 000 puuntaimea Madagaskarilla

Taimitarhassa Madagaskarilla kasvatetaan tänä vuonna 25 000 puuntaimea, esimerkiksi pariakymmentä erilaista hedelmäpuuta. Paikallisille hankittiin 160 uutta puuta säästävää hellaa ja kymmentä uutta perhettä tuetaan peltometsäviljelyyn siirtymisessä. Toimet edistävät kestävää maataloutta ja ehkäisevät metsäkatoa.

2000 metriä verkkoja pois Saimaalta

Saimaasta on tehty taas turvallisempi paikka saimaannorpalle, kun Luonnonsuojeluliitto vastaanotti yhteensä noin kaksi kilometriä vanhoja kalaverkkoja Vaihda verkot katiskaan -tapahtumissa. Ne eivät ole enää uhka uhanalaiselle norpalle. Talkoilla rakennettiin 177 norppaturvallista katiskaa, joilla Saimaan kalastajat saavat jatkossakin kalaa.

7000 mielenosoittajaa puolusti luontoa

Maaliskuussa järjestettiin Luontomarsseja 18 paikkakunnalla ympäri Suomen. Niissä yli 7000 ihmistä osoitti mieltään luonnon puolesta ja vaati päättäjiä huomioimaan luonto ja ilmasto kaikessa päätöksenteossa. Vaalien jälkeen lähes 1000 uutta jäsentä ja kuukausilahjoittajaa liittyi Suomen luonnonsuojeluliittoon kahden viikon aikana ja näytti näin olevansa luonnon puolella.

2023 on vuosi jolloin kyy rauhoitettiin

Kyy on vihdoin vuosien työn tuloksena rauhoitettu. Se tapahtui kesäkuussa voimaan tulleen uuden luonnonsuojelulain turvin. Laki on paljon entistä parempi sisältäen monia liiton ajamia uudistuksia, kuten varovaisuusperiaate, kansallis- ja luonnonpuistojen turva malminetsinnältä, ekologisen kompensaation pelisäännöt sekä uhanalaisten lajien huomioon ottamisen velvoite päätöksenteossa.

Turvekentästä kukoistava lintukosteikko

Lappeenrannan Konnunsuo on vanhaa alavaa turvetuotantoaluetta, jossa turpeen kaivu on päättynyt. Nyt aluetta kunnostetaan lintukosteikoksi paikallisten luonnonsuojelijoiden aloitteesta. Kunnostustyö on pian valmis. Kosteikot tarjoavat vesilintujen poikasille sopivia elinympäristöjä, mikä puolestaan turvaa vesilintukantoja ja hidastaa luontokatoa. Esimerkiksi tukkasotka, lapasorsa, heinätavi, nokikana, mustakurkku-uikku, ruskosuohaukka, keltavästäräkki ja sitruunavästäräkki viihtyvät alueella.

Viisi metsää suojeltiin Karkkilassa

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistyksen monipuolisen työn jälkeen Karkkilan kaupunki päätti suojella Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSOn avulla viisi metsää, joiden pinta-ala on yhteensä lähes 20 hehtaaria. Karjaanjokilaakson ja sen sivupurojen metsäalueet muodostavat erittäin arvokkaan luontokokonaisuuden niin metsien- ja lehtojensuojelun kuin vesiensuojelun kannalta. Karjaanjokivarren metsät ovat liito-oravan elinpiiriä ja jokivarren eläimistöstä voi mainita saukon ja koskikaran.

Suomiratahanke torpattiin

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiri on ollut aktiivisesti mukana torppaamassa Suomirataa. Uusi rata olisi kulkenut laajojen, paikoin erämaisten metsä- ja maaseutualueiden läpi. Piirin markkinoima Helsingin ja Tampereen välistä suurnopeusrataa vastustava kannanotto keräsi 15 000 allekirjoitusta tammikuussa. Suomiradan valmistelu lopetettiin Orpon hallitusohjelmassa.

Kuukkelin ja pohjantikan metsä säästyi

Oulun kaupunki asemakaavoitti linturikkaan Näppärinkankaan metsäalueen. Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen aktiiviset jäsenet tekivät alueelle neljä retkeä ja havaitsivat kuukkelin, pohjantikan ja muita lajeja, joita kaupungin luontoselvityksessä ei ollut tunnistettu. Kaavoittajan kanssa keskusteltiin ja tuloksena oli, että Näppärinkankaan lakialueen asuntotontit poistettiin kaavasta.

Yli 170 vieraslajitalkoota

Jättipalsami ja komealupiini muodostavat valtavia kasvustoja syrjäyttäen alkuperäiset kasvit. Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset järjestivät yli 170 torjuntatalkoota, joissa näitä haitallisia vieraslajeja torjui satoja vapaaehtoisia. Kohteet ovat usein sellaisia, joissa on ahkeroitu pitkäjänteisesti vuosikausien ajan. Tulokset näkyvät ja luonto kiittää.

Iso Piitsonsuota ennallistetaan

Pohjois-Karjalassa Iso Piitsonsuota ennallistettiin kohti luonnontilaa. Suomen luonnonsuojeluliiton ennallistusalue on noin sadan hehtaarin kokoinen alue eteläisellä Iso Piitsonsuolla Ilomantsissa. Metsäojitettua suota ennallistettiin ensin kaivinkonetyönä, ja sen jälkeen alueella pilotoitiin erilaisia suon ennallistamismenetelmiä, joissa muun muassa siirrettiin rahkasammalta padottuihin ojiin, rimpipintoihin ja allikoihin ennallistetulla suolla. Itä-Suomen yliopisto tutkii alueella ennallistamismenetelmien tehokkuutta.

Kouvolassa 25 hehtaaria metsiä suojeluun

Kymenlaakson piirin aloite meni läpi ja Kouvolan kaupunki suojelee kaksi metsäaluetta, pinta-alaltaan yhteensä lähes 25 hehtaaria. Sen lisäksi, että metsät ovat merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta, ovat ne tärkeitä ihmisille. Maisemallisten näyttävien metsien läpi menee luontopolku ja toisen vieressä on uimaranta. Lisäksi Kouvolan kaupunki hyötyy suojelusta ja saa valtiolta noin 93 000 euron suojelukorvauksen.

Malminetsintälupa torpattiin Pinsiössä

Luonnonsuojelijat näyttivät voimansa Pirkanmaalla, jossa malmia etsitään alueella, jonka valuma-alueella virtaavassa Pinsiö-Matalusjoessa elävät raakku ja purotaimen. Hallinto-oikeus hylkäsi Nokian kaupungin myöntämän malminetsintäluvan Pinsiössä. Valituksen tekivät Luonnonsuojeluliiton paikallistahot yhdessä paikallisten kanssa. Taistelu jatkuu, sillä Tukes on antanut uudelleen luvan New Peaks Finlandille.

Halimaan kalliot ja metsät turvaan

Nokialaiset iloitsivat, kun Nokian kaupunginhallitus päätti toukokuussa, että Halimaan kalliot jätetään rakentamatta. Luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys on puolustanut lähiseudun asukkaiden kanssa Halimaan kalliota keväästä 2010 lähtien eli 13 vuoden ajan. Halimaan metsä- ja kallioalueet ovat aktiivisessa virkistyskäytössä ja niillä on suunnaton merkitys kaikenikäisten ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kuusi suota turvaan Pohjois-Karjalassa

Kuusi suota säästyy turpeen kaivulta. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri teki hallinto-oikeuteen valituksen maakuntakaavan turvetuotantoon varattuihin soihin liittyen. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä, jossa kaava kumotaan kuuden turvetuotantoon rajatun suon osalta. Perusteena oli soiden luonnontilaisuusluokitus 2 ja luontovaikutusten selvitysten riittämättömyys.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liity mukaan jäseneksi

Luonnonsuojeluliittoon kuuluu noin 160 paikallisyhdistystä ja 15 piirijärjestöä. Vaikutusvaltaisen luontojärjestön jäsenenä autat luontoa paikallisesti ja valtakunnan tasolla. Pääset mukaan retkille ja tapahtumiin, saat jäsenlehden ja jäsenetuja.

Liity jäseneksi