Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to antaa avaimet virtojen vapauttamiseen

Miltei kaikki Suomen joet on padottu sähkön tuotantoon, ja vaelluskalat ja virtavesiluonto ovat ahdingossa. Suomen luonnonsuojeluliitto on nyt Partioaitan tuella tuottamassa välineitä virtojen vapauttamiseen.

Teksti Liisa Hulkko, kuva Johannes Sipponen
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 2/2023

Miltei kaikki Suomen joet on padottu sähkön tuotantoon, ja vaelluskalat ja virtavesiluonto ovat ahdingossa. Suomen luonnonsuojeluliitto on nyt Partioaitan tuella tuottamassa välineitä virtojen vapauttamiseen.

”On selvää, että nykytiedon ja säädösten valossa virtavesiemme raskasta patoamista on kevennettävä. Jokien ekologinen jatkumo on palautettava, mikä onnistuu oikeastaan vain luonnonmukaisilla ohitusuomilla. Myös säännöstelykäytännöt kaipaavat uudistusta, sillä virtavesissämme elävien lajien elinkierto on turvattava”, virtavesiasiantuntija Henrik Korkeamäki Luonnonsuojeluliitosta toteaa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen padon ohi on järjestettävä kalankulku ylä- ja alavirtaan. Kaikkiin uomiin on johdettava ympäristövirtaama eli riittävä määrä vettä keskeytyksettä ympäri vuoden.

Muutos tapahtuu vesitalousluvan kautta, sillä padon rakentaminen ja pito vaatii Suomessa luvan. Luvassa voi olla mukana kalataloudellinen velvoite esimerkiksi kalankulusta tai veden juoksutuksesta padon ohi tai läpi. Mutta usein velvoite on riittämätön, sitä ei ole pantu toimeen tai se puuttuu kokonaan. Toisinaan rakennelmalla ei ole lupaa lainkaan.

”Tilanteen korjaaminen onnistuu jo nyt kalatalousvelvoitteen muuttamisen kautta. Sinun tai edustamasi yhteisön on mahdollista olla aloitteentekijä Ely-keskuksen kalaviranomaisen suuntaan”, Korkeamäki kannustaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto laatii erilaisia aloitepohjia, joiden avulla voidaan panna vireille esimerkiksi puutteellisen luvan muutos, luvan toimeenpano tai toimet luvattoman rakennelman tapauksessa. Ensimmäinen on nyt julkaistu.

Lue lisää: sll.fi/vapauta-virrat/tee-aloite

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Lisätietoja

Virtavesien asiantuntija Henrik Korkeamäki

  • +358 44 9017467
  • henrik.korkeamaki(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa