Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto mää­rä­ai­kai­sis­ta maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista

Luonnonsuojeluliitto suuntaisi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan jälkeisiä kustannustukia maataloudessa luomuun ja vesiviljelyssä kiertovesilaitoksiin.

17.1.2022

 

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten verkkosivuillanne olevaan lausuntopyyntöön 10.1.2023 Dnro VN/525/2023 ja VN/525/2023-MMM-1

Luonnonsuojeluliiton lausunto määräaikaisista maatalouden ja vesiviljelyn kustannustuista

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa asiasta seuraavaa.

Maatalous

Luonnonsuojeluliitolle kotimaisen maatalouden turvaaminen on tärkeää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan toi esille alan ongelmien juurisyitä, joista Luonnonsuojeluliittokin on puhunut vuosikausia. Niitä ovat riippuvuudet tuontipanoksista: keinolannoitteista, fossiilisista polttoaineista ja kemikaaleista.

On hyvä, että tukea ei nyt myönnetä kemikaaleihin. Kemikalisoituminen on yksi planetaarisista ympäristöongelmista. Suomessa käytetään EU:ssa toiseksi eniten poikkeuksia ns. kasvinsuojeluaineiden käyttöön: https://www.pan-europe.info/press-releases/2023/01/banned-pesticides-still-widely-used-how-eu-member-states-abuse-emergency

Lannoitetuessa on taloudellisena haasteena se, että lannoitemarkkinat ovat varsin keskittyneet. Siksi on vaara, että tuet siirtyvät lannoitteiden hintoihin.

Ympäristön kannalta lannoitetuessa haasteena on se, ettei se palkitse luomutiloja, jotka ovat satsanneet keinolannoitteita kestävämpiin vaihtoehtoihin. Kuitenkin nyt myös luomutilojen kustannukset ovat kohonneet. Tuissa tulisi priorisoida kierrätysravinteet ja tuet tulisi sitoa peltojen ravinnetarpeeseen.

Vesiviljely

Vesiviljelyn tuissa tulee suosia kiertovesilaitoksia, koska niiden toiminta on vesiensuojelullisesti meren avokasseja kestävämpää.

Lopuksi

Valtionhallinnon lausuntopalvelu.fi -palvelun käyttö nopeuttaisi lausuntomahdollisuuksista tiedotusta ja helpottaisi lausunnonantajien tiedonhallintaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää      Tapani Veistola
puheenjohtaja                 toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa