Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luontokatoa torjutaan yhdistyksissä – Keravalla keltavuokkoja on siirretty turvaan ja Inarissa vaadittu lisää metsien suojelua

Pitkospuut Liesjärven kansallispuistossa kesäyönä.
Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Kysyimme Luonnonsuojeluliiton yhdistysaktiiveilta, miten luontokatoa estetään yhdistyksissä.

Teksti Marja Haatanen, kuvat Mikko Sorsa, Marju Kortemäki ja Ville Lehvonen.
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 1/2022

Huomio kaupunkisuunnitteluun

Mikko Sorsa
Turun luonnonsuojeluyhdistys

Yhdistyksemme pyrkii vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun, hoitokäytäntöihin ja maankäyttöön liittyvään päätöksentekoon. Luontokatoa voidaan torjua esimerkiksi perinnebiotoopeille kohdennettavilla talkoilla. Kannustamme ihmisiä pieniin omannäköisiin tekoihin sekä paikallisuutta, ekologisuutta ja eettisyyttä henkivän elämäntavan edistämiseen.”

Retkiltä kipinä suojeluun

Marju Kortemäki
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys

”Keravan ympäristönsuojeluyhdistys seuraa kaupungin kaavoitusta ja antaa lausuntoja luonnon puolesta. Järjestämme retkiä lähiluontoon ja kauemmaksikin, jotta mahdollisimman moni saisi kipinän suojella luontoa. Kesäkuusta syyskuulle torjumme vieraskasvilajeja kaivaen, kiskoen ja niittäen viikoittain. Kerran kuussa järjestämme Roskatempauksen. Olemme siirtäneet Keravalla harvinaisia keltavuokkoja rakentamisen alta turvallisille paikoille. Teemme suojeluesityksiä arvokkaista alueista. Tapahtumissa, kuten syyskuisessa Taiminpäivässä, jossa vaihdetaan kasveja ja opastetaan vieraslajiasioissa, on oivallinen mahdollisuus puhua luontokadosta.”

Yhdistys metsien asialla

Vesa Luhta
Inarin Luonnonystävät

”Yhdistyksemme vaatii lisää metsien suojelua ja luopumista avo- ja kesähakkuista. Yhdistykset voisivat lisäksi pitää opintopiirejä populaatioekologiasta ja metsien ekosysteemipalveluista.
Luopumalla teollisesta lihasta kukin voi yksilötasolla karsia lajikadon pääsyyn. Metsiämme on palautettava monimuotoisemmiksi ja lahopuun määriä moninkertaistettava. Omilla pihatonteilla on luovuttava nurmikkoideologiasta ja siirryttävä hallittuun hoitamattomuuteen, annettava tontin sopivasti ränsistyä, ja perustettava hyönteishotelleja.”

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Jaa sosiaalisessa mediassa