Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto met­säs­tys­a­se­tuk­sen muutoksesta

Luonnonsuojeluliitto vastustaa MMM:n esittämiä pidennyksiä hirvien metsästysaikaan Pohjois-Suomessa sekä valkohäntä- ja metsäkauriin koirametsästyksen sallimista helmikuun alkupuolella. Liitto muistutti myös monien muiden lajien rauhoitustarpeista.

Mia Niemelä / Luonnonsuojeluliitto

7.8.2020

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 6.7.2020 Dnro VN/16164/2020

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsästysasetuksen muutoksesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Luonnonsuojeluliitto vastustaa esitettyjä metsästysaikojen pidennyksiä. Niitä on perusteltu eri vuosien lumioloilla: pohjoisen hirvestyksessä paljolla lumella ja helmikuisessa kauriinmetsästyksessä koiralla taas vähällä lumella. Talvien lumiolot tulevat vaihtelemaan tulevaisuudessakin, mutta pitemmät metsästysajat jäisivät käyttöön kaikkina vuosina.

Pitemmät metsästysajat häiritsevät muitakin lajeja sekä luontoharrastajia ja luonnossa liikkujia. Tätä ei ole otettu vaikutusten arvioinnissa huomioon.

Jos muutokset kaikesta huolimatta tehdään, niiden vaikutuksia tulee seurata tarkasti.

Myös lintujen yleisiin rauhoitusaikoihin metsästysasetuksessa liittyy väärinkäsityksen mahdollisuus: Jos joku metsästäjä katsoo vain 24 §:n rauhoitusaikoja, hän ei välttämättä huomaa erikseen annettuja asetuksia, joilla lajeja on rauhoitettu tai niiden metsästysaikoja rajoitettu (esimerkiksi alli, punasotka, tukkakoskelo jne.). Olisi kätevintä ja käyttäjäystävällisintä tehdä tällaiset rajoitukset aina suoraan metsästysasetuksen 24 §:ään. Silloin ei näiden lajien salametsästystilanteissakaan metsästäjä voisi vedota säännösten epäselvyyteen.

Lisäksi Luonnonsuojeluliitto muistuttaa eräistä muista rauhoitustarpeista: esimerkiksi hilleri, kärppä ja mäyrä on aika rauhoittaa – näistä hillerille ei ole nyt edes yleistä rauhoitusaikaa. Sama rauhoitustarve koskee linnuista kaikkia uhanalaisia lajeja (mukaan lukien koirashaahka kesämetsästyksineen). Myös urosteeren ja -metson talvinen latvametsästys ja merihanhen aikaistettu peltopyynti (10. – 20.8.) tulee lopettaa.

Lopuksi

Lausunnonantajien työtä helpottaisi, jos MMM esittäisi asetusmuutoksien yhteydessä aina myös voimassa olevan asetuksen rinnakkaistekstinä samalla tavalla kuin lakimuutoksissa.

Lisätietoja

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Harri Hölttä

puheenjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa