Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Vaaliblogi: Ym­pä­ris­tö­hal­lin­non kunnianpalautus – ja vähän muidenkin

Ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden heikentymisen hidastaminen eivät tapahdu itsekseen, vaan vaativat tuekseen – muiden toimien ohella – toimivaa hallintorakennetta ja vahvaa sääntelyä, kirjoittaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio Vaaliblogissamme.

Vanhempi rauhoitusalue-kyltti. Kuva: Miia Pietiläinen

Olisiko teillä hetki aikaa puhua ympäristöhallinnosta?

Näissä vaaleissa äänestäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Vaikka ovathan vaalit aina tärkeitä, painotukset vain ajan myötä muuttuvat. Tämän viikon eduskuntavaaleissa on kuitenkin vahvasti kyse ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisen pysäyttämisestä. Se, jos mikä on tärkeää. Kaiken muun ohella se vaatii myös vahvaa ympäristöhallintoa sekä toimivaa lainsäädäntöä.

Siksi nämä vaalit ovat myös #ympäristöhallintovaalit. Ja #ympäristölainsäädäntövaalit.

Puhe hallinnon ja lainsäädännön vahvistamisesta kuulostaa ehkä vanhanaikaiselta näinä vapaaehtoisuuden, joustavoittamisen, norminpurun ja sujuvoittamisen aikoina. Mutta se ei tee asiasta vähemmän merkityksellistä. Ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden heikentymisen hidastaminen eivät tapahdu itsekseen, vaan vaativat tuekseen – muiden toimien ohella – toimivaa hallintorakennetta ja vahvaa sääntelyä. Se ei ole sama kuin jäykkä tai byrokraattinen, vaikka joskus nämä hitausvoimatkin ovat nopealiikkeisessä maailmassa paikallaan. Ei hallinto ja laki kaikkea ratkaise, mutta välttämättömiä ne ovat.

Parhaimmillaan lainsäädäntö ja sitä toimeenpaneva hallinto edistävät ympäristön kannalta kestävää, taloudellisesti toimivaa ja sosiaalisesti hyväksyttävää yhteiskuntaa. Kun kaikki sujuu hyvin, hallintoa ei edes huomaa. Mutta asioita pitää valvoa ja välillä myös näyttää, missä rajat kulkevat. Sen luulisi olevan kaikkien etu.

On kuitenkin tyypillistä, että hallintoa ja sääntelyä pidetään sujuvoittamisen hengessä esteenä kaikelle hyvälle ja kauniille. Kunnes tulee ongelmia. Silloin huudetaan ensimmäisenä hallintoa ja lakeja apuun. Miksei kukaan tee mitään? Eikö tätä kukaan valvo? Miten tämä voi olla mahdollista?

Viime kädessä kyse on yleisestä edusta, joka on kaikille sama. Yleinen. Se on julkisen vallan käytössä aivan olennaista, sillä se turvaa erisuuntaisten yhteiskunnallisten intressien toteutumisen. Myös viranomaispäätösten lainmukaisuuden valvonta kuuluu oikeusvaltion perusrakenteeseen.

Mutta miten tämä kaikki liittyy vaaleihin? Ympäristöhallinto- ja lainsäädäntö elää tai kuolee poliittisten päätösten seurauksena. Ympäristöhallintoa ja -lainsäädäntöä on viime vuosina heikennetty monin tavoin, mikä näkyy sekä heikkoina päätöksinä että kansalaisten ja järjestöjen työmäärän lisääntymisenä. Yleisen edun valvontaa pyrittiin vakavalla tavalla heikentämään viime metreillä kaatuneessa maakuntauudistuksessa. Vastustimme sitä loppuun asti, sillä se olisi heikentänyt ympäristöperusoikeuden toteutumista. Tämä todettiin monen valtiosääntöasiantuntijan suulla myös perustuslakivaliokunnalle toimitetuissa lausunnoissa. Asia oli siis todella vakava.

Siksi on aivan ratkaisevaa, kuka asioista päättää, millä perusteilla se tehdään ja mihin päätöksillä pyritään.

Näissä vaaleissa on aika kääntää suunta ja vahvistaa sekä valtion että kuntien ympäristöhallinnon resursseja. On myös aika parantaa ympäristölainsäädäntöä sen heikentämisen sijaan. Muu olisi vastuutonta politiikkaa.

Anna siis #ääniluonnolle.

Pasi Kallio

Luonnonsuojeluliiton vaalitavoitteita ovat mm. kansalaisten ja järjestöjen tiedonsaannin sekä osallistumisoikeuksien edistäminen, valtion ympäristöhallinnon ja kuntien ympäristötehtävien resurssien merkittävä vahvistaminen sekä valtakunnallisen ympäristöviraston perustaminen. Ks. lisää https://www.sll.fi/vaalit-2019/

Jaa sosiaalisessa mediassa