Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­tol­ta kovaa kritiikkiä hallituksen esitykselle ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain muuttamisesta

Ehdotus on puutteellinen, epäselvä ja vaarantaa merkittävällä tavalla perustuslain mukaiset osallistumisoikeudet, Luonnonsuojeluliitto toteaa lausunnossaan ja esittää ehdotuksen hylkäämistä.

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamiseksi saa Luonnonsuojeluliitolta tylyn vastaanoton. Luonnonsuojeluliiton lausunnon mukaan esitys vaarantaa merkittävällä tavalla osallistumisoikeuksien toteutumista ja on sisällöllisesti epäselvä. Luonnonsuojeluliitto esittääkin ehdotuksen hylkäämistä.

Keskeisenä sisältönä hallituksen ehdotuksessa on ympäristölupamenettelyn keventäminen, johon pyritään lupaa kevyemmän ilmoitusmenettelyn avulla. Luonnonsuojeluliitto ei pidä ehdotusta perusteltuna.

Vaikka perustuslain ympäristöperusoikeus ei salli osallistumisoikeuksien heikentämistä, ehdotetaan hallituksen esityksessä, että hankkeita valmistellessa olisi tarpeen kuulla vain rajanaapurit ja ne, joita asia erityisesti koskisiNäin ollen muut kuin naapurit eivät saisi välttämättä edes tietoa heihin mahdollisesti kohdistuvan hankkeen vireilletulosta.

”Esitys on ympäristön ja osallistumisoikeuksien kannalta vahingollinen, eikä se tosiasiassa myöskään ratkaise lupamenettelyyn mahdollisesti liittyviä ongelmia. Sen lisäksi, että ehdotus on tavoiteasettelultaan perustelematon, se on myös sisällöllisesti puutteellinen ja sekava. Vastoin sujuvoittamiselle asetettuja tavoitteita ympäristönsuojelulakiin lisättävä täysin uusi menettely vain lisää sääntelyn epäselvyyttä ja toimijoiden epävarmuutta”, Luonnonsuojeluliiton lausunnossa todetaan.

Esitykselle ei ole tarvetta siksikään, että ympäristölupapäätökset ovat muutenkin vähentyneet ympäristönsuojelulain aiemman uudistamisen jälkeen useilla tuhansilla. Lisäksi hallituksen esityksen perusteella ympäristönsuojelulaki pitenisi lukuisilla uusilla pykälillä, mikä lisäisi erilaisia tulkintaongelmia.

Lakiesityksen on jo tyrmännyt esimerkiksi Korkein hallinto-oikeus, joka moitti esitystä viimeistelemättömäksi ja osin virheelliseksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa