Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Soidensuojelun ABC – Näin suojelet lähisuosi 

Kasvuturve on ilmastolle, luonnolle ja vesistöille yhtä vahingollista kuin turpeen kaivuu energiakäyttöön. Kuva: Ville Kangas

Uhkaako kotiseutusi soita turpeenotto? Seuraavat ohjeet opastavat soidensuojelun aakkosiin. Kysy neuvoa Suomen luonnonsuojeluliitosta!

Teksti Merja Ylönen
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 2/2009

A) Kulje soilla, kerää tietoa ja ota kuvia vastaisen varalle

Turpeenotto uhkaa suojelemattomia soita lähes koko maassa. On hyödyllistä kerätä tietoa lajistosta ja suotyypeistä, soiden alapuolisista vesistöistä, vesien virtaussuunnista sekä reunaojitusten vaikutuksista. Myös kokemusperäinen tieto ja tiedot suon virkistyskäytöstä ovat merkittäviä. Kuvat täydentävät sanallisia viestejä. Voit lähettää kuvasi myös SLL:n Ikkunasuomenluontoon.fi -sivustolle.

B) Toimi ennakolta, vaikuta maakuntakaavaan

Ilmoita maakuntakaavoittajalle arvokkaat suoalueet, ja vaadi niille kaavoituksessa suojelun varmistava merkintä. Selkeät kaavamerkinnät ja suojelumääräykset maakuntakaavassa estävät ennakolta turpeenoton haittoja. Rajoitteiden asettaminen vähentää turpeen saatavuutta. Selkeintä olisi saada suo suojelualuevaraukseksi tai luonnonsuojelualueeksi.

C) Seuraa kuulutuksia, jottei tilaisuus vaikuttaa mene ohi

Turpeenotto on luvanvaraista. Vireille tulevista lupahakemuksista saatetaan kuuluttaa paikallisessa sanomalehdessä. Varminta on seurata lupavirastojen verkkosivuja (www.ymparisto.fi/ylv). Turpeenottoa koskevista ympäristövaikutusten arviointiprosesseja (YVA) voi seurata alueellisesta ympäristökeskuksesta.

D) Lue lupahakemusasiakirjat

Lupahakemus ei ole sähköisessä muodossa. Se on kuitenkin nähtävillä lupaviraston ohella sijaintipaikkakunnalla. Päätös sen sijaan julkaistaan kokonaisuudessaan ympäristölupaviraston nettisivustolla.

E) Tunne keskeinen lainsäädäntö

Ajantasainen lainsäädäntö on verkossa (www.finlex.fi). Turpeenoton luvituksessa sovelletaan ympäristönsuojelulakia, luonnonsuojelulakia, maankäyttö- ja rakennuslakia sekä vesilakia.

F) Kirjoita muistutus ympäristölupavirastoon

Jos olet hankkeessa asianosainen, kuten maanomistaja tai rajanaapuri, voit tehdä hankkeesta muistutuksen. Muutkin, kuten yksittäiset ihmiset ja luonnonsuojeluyhdistykset, voivat jättää suunnitelmasta mielipiteensä. Ne lähetetään ympäristölupavirastoihin, jotka toimivat Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa.

G) Kerro kunnanvaltuutuille ja kansanedustajille

Turpeenottohankkeista kysytään lausuntoa siltä kunnalta, missä suo sijaitsee. Kannattaa siis kertoa kunnanvaltuutetuille alueen soista. Myös kansanedustajia kannattaa pitää ajan tasalla turpeenoton haitoista. Heiltä tulee myös vaatia ympäristönsuojelulain uudistamista, jotta suoluonto, virkistyskäyttö ja ilmastovaikutukset otettaisiin huomioon. Lähetä sama viesti myös ympäristöministeriöön.

H) Valita tarvittaessa Vaasan hallinto-oikeuteen ja KHO:een

Ympäristölupaviraston lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja niiden päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.Turpeenottolupa voidaan estää varmimmin, jos alapuolinen vesistö ei kestä lisäkuormitusta. Suon puolustaja voi voittaa myös hyvän lajistotiedon ansiosta luonnonsuojelulain nojalla. Lupahakemusten luontoselvitykset ovat yleensä liian suppeita ratkaisemaan, onko hankkeen vaikutusalueella luonnonsuojelulain mukaisia esteitä luvan myöntämiseen. Vaikka vastuu tietojen oikeellisuudesta on hakijalla ja vastuu niiden riittävyydestä lupavirastolla, tosiasiassa tieto luontoarvoista on usein luontoharrastajien varassa.

I) Tutustu muihin suon ystäviin ja usko voittoon

Monet muutkin, kuten paikalliset asukkaat, kylä- ja vesiensuojeluyhdistykset ja kaikki luonnonystävät, kantavat huolta lähivesien tilasta, marjamaiden menetyksistä ja eheän suoluonnon harvinaistumisesta. Jokainen kriittinen osallistuja kasvattaa painetta korjata turpeenottohankkeiden puutteet ja epäoikeudenmukaisuudet. Esimerkkejä lupien epäämisestä on myös entistä enemmän. Joukossa on voimaa!

 

Neuvoja Pohjois-Pohjanmaan aluepäälliköltä Merja Ylöseltä, merja.ylonen@sll.fi, p. 044 929 0550

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity

”Lempilehteni, joka pitää airot meressä, jalat polulla ja sydämen taivaalla!”

Jaa sosiaalisessa mediassa