Liittovaltuuston puheenjohtaja Vesa Luhta

  • +358 40 542 6217
  • vesa.luhta(a)sll.fi

Varapuheenjohtaja

Tarja Heikkonen p. 044 9898191, tarja.heikkonen@sll.fi

Valtuutetut luonnonsuojelupiireittäin, suluissa varavaltuutetut

Etelä-Häme: Matti Laurila (Petri Honkanen ja Heli Jutila)
Etelä-Karjala: Jari Kiljunen (Kimmo Klemola, Juha Jantunen)
Etelä-Savo: Markku Nironen (Miia Kuisma ja Stephen Condit)
Kainuu: Sini Kirkelä (Raimo Rajamäki, Hannu Putkonen)
Keski-Suomi: Sari Jussila (Markku Julkunen ja Matti Aalto)
Kymenlaakso: Pekka Raukko (Jorma Kervinen ja Lassi Kujala)
Lappi: Seppo Väinönheimo (Sari Hänninen ja Seppo Aikio)
Pirkanmaa: Larissa Heinämäki ja Heikki Toivonen (Matti Pirhonen ja Anni Kytömäki)
Pohjanmaa: Pentti Kananoja (Hannu Tuomisto ja Hannu Lehtiö)
Pohjois-Karjala: Keijo Luoto (Markku Aho ja Veli-Matti Sorvari)
Pohjois-Pohjanmaa: Kalle Hellström (Hannu Karvonen ja Pirkko-Liisa Luhta)
Pohjois-Savo: Helvi Heinonen-Tanski (Mauri Tiainen ja Martti Vuorinen)
Satakunta: Seppo Varjonen (Markku Suominen ja Sini Solala)
Uusimaa: Riku Cajander, Tarja Heikkonen, Jouni Lamminmäki, Mikko Niskasaari, Heta Rinta-Pollari ja Pasi Raipola (Emilia Horttanainen, Anneli Mikkonen, Esa Lehtinen, Stephen Venn, Hilkka Toivonen ja Tapio Tiirikainen)
Varsinais-Suomi: Riikka Armanto ja Lassi Suominen (Jussi Laaksonlaita ja Pertti Sundqvist)
Luonto-Liitto: Maria Silvanti, Suvi Kolu, Varpu Määttänen ja Katri Silvonen (Annina Wallinsalo, Ari-Pekka Pelkonen, Niko Halonen ja Kalle Ristikartano)