Liittohallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä

Liittohallituksen varapuheenjohtaja Sari Hänninen

  • sari.hanninen(a)sll.fi

Liittohallituksen muut jäsenet

  • Riikka Karppinen, toiminnanjohtaja, p. 0400 823 245, riikka.karppinen@sll.fi
  • Heikki Kurkela, biologi, MBA, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 5848 090, heikki.kurkela@sll.fi
  • Riku Lumiaro, biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija, p. 050 585 9857, riku.lumiaro@sll.fi
  • Varpu Määttänen, ympäristökasvattaja, p. 041 4624 764, varpu.maattanen@sll.fi
  • Heikki Simola, FT,dos. p. 050 5660 640, heikki.simola@sll.fi (Espoo)
  • Pertti Sundqvist, pertti.sundqvist@sll.fi (Turku)
  • Heta-Elena Heiskanen, HTT, tutkijatohtori, heta.heiskanen@tuni.fi (Tampere)
  • Kari Järventausta, hortonomi, juhani01@hotmail.com (Valkeakoski)
  • Sari Hänninen (Rovaniemi)

Varajäsenet