Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Lausunto

08.11.2018
Asia: 1540/01.01/2018

Hallituksen esitys vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta

Yleiset kommentit hallituksen esitysluonnoksesta

Tämän lausunnon antaa Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä sen Uudenmaan piiri.

Yleisesti ottaen haitallisten vieraslajien torjunta on tärkeää. Tämä lakimuutos tekisi kuitenkin supikoiran, pesukarhun, rämemajavan ja piisamin hallinnasta entistä sekavampaa. Varsinkin tavallinen kansalainen menisi entistä helpommin sekaisin siitä mikä laji kuuluu mihinkin lakiin ja lajiluetteloon – ja mitä niille saa kukakin missäkin paikassa tehdä. Selvintä on pitää nämä lajit jatkossakin metsästyslain riistaeläimissä. Niiden menettelyjen tulee olla samanlaisia kuin kansallisessa vieraslajistraegiassa erityisen haitalliseksi todetun minkin.

Mitä kultasakaaliin tulee, se on kiistatta tulokaslaji eikä vieraslaji. Omin jaloin tai siivin meille tulevien lajien ei pidä joutua automaattisesti metsästyslakiin ja metsästettäväksi – jopa ennen kuin niistä on yhtään havaintoa Suomesta. Uusi tulokaslaji ei aina pysty meille vakiintumaan, eikä niistä välttämättä ole meillä suurempaa haittaa.

Sivistysvaltiossa pitää ottaa huomioon myös eläinsuojelulliset reunaehdot, kuten poikasia hoitava naaras sekä eettiset ja valikoivat pyyntimenetelmät.

Näistä syistä tämä lakiesitys saisi jäädä antamatta eduskunnalle.

Vieraslajilain muutosehdotus

16 § tekisi sääntelyn nykyistä epäselvemmäksi. Pykälässä pitäisi kertoa ainakin mitä metsästyslaissa ja sen nojalla oikein säädetään rauhoittattoman linnun tai eläimen pyydystämisestä tai tappamisesta. Vähintään pitäisi viitata pykäliin, mistä tämä tieto löytyy.

Metsästyslain muutosehdotus

Supikoiran, pesukarhun, rämemajavan ja piisamin on syytä pysyä yhä riistalajeissa. Sitä vastoin Luonnonsuojeluliitto ei näe perustetta siirtää kultasakaalia ennen sen ensimmäistäkään havaintoa maassamme metsästyslakiin.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Toimeksi saaneena erityisasiantuntija Tapani Veistola.

Lausunnon tekemiseen on osallistunut myös SLL:n Markus Seppälä.