Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

12.11.2018
Asia: VN/5465/2018

Hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto
Mitä haluatte lausua esitysluonnoksesta? Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Suomen luonnonsuojeluliiton järjestelmässä tämän lausunnon antaa sen Uudenmaan piiri.

Kansalaisaloite on tärkeä lisätyökalu ja ”varaventtiili” kansalaisten osallistumisen parantamiseksi. Se mahdollistaa tärkeän asian nostamisen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja eduskunnan käsittelyyn.

Esitetyt muutokset ovat pääosin teknisiä.

Tärkeintä on pidentää kansalaisaloitteen luovutusaikaa niin, että niitä ei raukeaisi vaalikausien välillä.

Lisäksi 50 000 nimeä on sopiva kansalaisaloitteen raja jatkossakin. Sen kerääminen osoittaa, että asialla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Suurempi vähimmäismäärä vähentäisi kiinnostusta kansalaisaloitteisiin ja vähentäisi tämän vaikutuskeinon käyttöä.

Suomen luonnonsuojeluliiton piiri ry.
Laura RÄSÄNEN puheenjohtaja & Tapani VEISTOLA erityisasiantuntija