Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto
15.11.2018

Asia: VN/4379/2018

HE-luonnos kokoontumislain 7 §:n muuttamiseksi

Näkemyksenne ehdotetusta ennakkoilmoitusajan pidentämisestä
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ei pidä lakimuutosta tarpeellisena eikä kannatettavana.
1) Isoja massamielenosoituksia ei voi järjestää muutamassa päivässä, joten esitys ei vaikuta niihin.
2) Toisaalta joskus tarvitaan nopeaa reagointia, jolloin kansalaisten on voitava järjestää mielenosoitus nopeastikin. Voi tulla esimerkiksi tieto seuraavana päivänä tehtävistä päätöksistä. Tällaisissa tapauksissa ilmoitusajan pidentämisestä voisi tulla mielenosoituksen este.
3) Näiden tapausten välissä on kirjava joukko pikkumielenosoituksia. Niiden suhteen ilmoitusajan muuttamista parempi keino olisi vaikkapa ”ilmoita mielenosoitus ajoissa” -valistuskampanja.
Huomionne ehdotetun lain vaikutuksista sekä voimaantuloaikataulusta
Ilmoitusajan pidentäminen veisi kansalaisilta mahdollisuuden järjestää mielenosoituksia nopeasti. Se kaventaisi kansalaisoikeuksia. Se voisi lisätä laittomia mielenosoituksia, joista olisi viranomaisille vielä enemmän vaivaa.
Huomionne esityksen perusteluista ja lakiteknisistä seikoista sekä muut mahdolliset kommentit
Esityksen oikeudellisen arvioinnin osalta yhdymme Suomen luonnonsuojeluliiton lausuntoon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry –
LAURA RÄSÄNEN
puheenjohtaja
TAPANI VEISTOLA
erityisasiantuntija