Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Arvoisa kaupunginhallituksen jäsen

Viitaten kokoukseenne 3.12.2018: 15 § Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta

Kaupungin lausuntoluonnoksessa on eräitä kohtia, jotka merkitsisivät kaavahierarkian kääntämistä nurin päin
– maakuntakaavan on lain mukaan oltava ohjeena yleiskaavoille (MRL 32 §)
– lausuntoluonnoksessa esitetään kuitenkin maakuntakaavan muuttamista osin Helsingin ja (yhä lopullista päätöstä vailla olevan) Östersundomin yleiskaavojen mukaiseksi
– eräät näistä muutoksista vaarantaisivat maakunnallisesti tai jopa valtakunnallisesti tärkeitä luonto- ja virkistysarvoja

Olemme merkinneet liitteeseen keltaisella ongelmalliset kohdat, joita esitämme poistettavaksi lausunnosta.

Lisätiedot: luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, keijo.savola at gmail.com, puhelin 045 652 1974

Yhteistyöterveisin

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI

Toimeksi saaneena
Tapani Veistola
erityisasiantuntija