Sijainti: Pääsivu / Virtavedet

Espoon virtavedet

Vapaasti uomansa valitsevat virtavedet ovat Etelä-Suomessa käyneet vähiin ja ne ovat jo lähes katoamassa. Espoon virtavesiluonnon hienouksia ovat uhanalainen meritaimen ja eräät harvinaisen luonnontilaiset jokiosuudet, joiden suojelu on kesken. Uomien ennallistaminen ja kalojen nousuesteiden poisto parantaisivat monin paikoin virtavesiluonnon tilaa.

Espoon suuria vesistöalueita ovat Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöt, joiden vedet purkautuvat mereen Espoonlahdessa. Pienempiä virtavesiä ovat mm. Finnoonpuro ja Gräsanoja.

Espoon virtavesiin liittyy lukuisia uhanalaisia luontotyyppejä ja lajeja. Esimerkiksi monet Espoon virtavesiosuuksista ovat savimaiden jokia, jotka on Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarviossa 2008 luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi.

Espoon ympäristökeskuksen monimuotoisuusohjelmassa virtavedet ovat ykkösteema.

Lue lisää:

 

Glimsinjoen Jorvinkoskea Ingaksenmetsässä 2004. Kuva: Virpi Sahi

 

JOKIMAISEMA Espoonjoki Bensuls 2008loka PR 200.jpg
Glimsinjoen Jorvinkoskea Ingaksenmetsässä (ylinnä) ja Espoonjoen pääuomaa Bensulsissa (yllä). Kuvat: Virpi Sahi 2004 ja Pasi Raipola 2008.

 

PATO Gumbolejoki 2007touko PR 200.jpg
Mankinjoen vesistöön kuuluvassa Gumbölenjoessa pato estää vaelluskalojen nousun Espoonlahdesta Nuuksion pitkäjärveen ja edelleen kansallispuistoon. Kuva: Pasi Raipola 2007.