Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espoon kaupunki omistaa noin 5000 hehtaaria metsää. Haluatko tietää, miten lähelläsi sijaitsevaa kaupungin metsää aiotaan hoitaa? Metsänhoidon suunnittelusta ja metsätöiden tilaamisesta Espoon kaupungin metsissä vastaa tekninen keskus.

Högaberget, Mynttilän metsä. Kuva: Pekka Barman
 
 
Espoon kaupungin luonnon- ja maisemanhoitoon kuuluu toimintamalli, suunnitelmat ja metsätyöohjelma. Kaavio: Virpi Sahi

Metsän- ja luonnonhoitosuunnitelma

 

Ensimmäinen tehtävä on selvittää, onko metsän- ja luonnonhoitosuunnitelmaa alueelle olemassa sähköisenä tai paperisena versiona.

Metsänhoitosuunnitelmassa voi olla selvitysosa, jossa kerrotaan kohdealueesta sekä metsänhoidon tavoitteista ja periaatteista tekstein ja valokuvin. Espoossa on laadittu luonnonhoidon toimintamalli, jonka yleisiin tavoitteisiin kuten ”puuston terveys ja elinvoimaisuus” tai ”monimuotoisuuden turvaaminen” viitataan usein.

Varsinainen pihvi on kuitenkin toimenpidesuunnitelma, jossa metsäalueet on kartalla jaettu metsikkökuvioihin, jotka on numeroitu juoksevasti. Suunnitelma kertoo, mille kuvioille toimenpiteitä aiotaan esimerkiksi lähimmän 5-10 vuoden kuluessa, ja mitä toimenpiteet ovat. Konkreettinen toimenpidesuunnitelma ilmaistaan teemakarttoina ja kuvioluetteloina. Teemakarttoja voidaan esittää sekä taustatiedoista (metsätyypit, puuston ikä, pääpuulajit) että tulevista toimenpiteistä (hoitoluokka, hoidon tavoite, hoitotoimet, päätehakkuut, muut hakkuut). Kuvioluettelossa (jossa kuvionumerot täsmäävät teemakarttoihin) samat tiedot on ilmaistu kuviokohtaisesti taulukkomuodossa. Kuvioluettelossa ja teemakartoissa saattaa myös vilahdella kirjainsymboleja C1-C5, jotka viittaavat viheralueiden hoitoluokkiin.

Metsän- ja luonnonhoitosuunnitelmista kaupunki poimii vuosittain kohteet metsätyöohjelmaan.

Kuntametsäopas

Kuntametsät asukkaiden ja luonnon keitaiksi -opas esittelee kuntametsien hyödyt asukkaille ja luonnolle. Tarkastelussa on myös hallittu luonnontila virkistysmetsissä sekä miten kuntametsien päätöksentekoon vaikutetaan. 100-sivuinen opas ja 8-sivuinen esite ovat saatavilla sähköisessä pdf-muodossa.

Suojele arvokas metsä

Millainen metsä on suojelunarvoinen? Haluaisitko suojella oman metsäsi? Tiedätkö arvokkaan metsän, jonka suojelua haluaisit edesauttaa? Haluaisitko edistää suojelunarvoisten metsien löytymistä? Metsien suojeluun on useita eri mahdollisuuksia metsän omistajasta ja lähtötilanteesta riippuen.

Lue lisää:

Metsät itänaapurissa

Helsinki omistaa yli 10 000 hehtaaria metsiä, joista noin 5000 hehtaaria kaupungin rajojen sisäpuolella. Loput kaupungin metsistä sijaitsevat mm. Espoon alueella.

Lue lisää sisaryhdistyksen sivuilta:

Vaikuttajan pikaopas

Ohesta löydät kokoamamme pikaoppaat kaavoitukseen, kaupunkimetsiin, koulumetsiin, vieraslajeihin ja tietopaketin liito-oravasta.

Lue lisää

Kaavoitus

    Kaavoituksessa tulee noudattaa kaavahierarkiaa, jossa maakuntakaava ohjaa yleiskaavaa ja yleiskaava asemakaavaa. Maakuntakaavoitus…

Lue lisää

Koulumetsät

Espoolaiset opettajat ja kasvattajat arvostavat lähimetsien hyvää saavutettavuutta ja aidon metsäluonnon tuntua. Espoon koulujen ja päiväkotien…

Lue lisää

Liito-orava

Espoon liito-oravakanta on Suomen tiheimpiä. Liito-orava on tiukasti suojeltu EU:n luontodirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain perusteella.…

Lue lisää

Vieraslajit

Tunnista ja kitke haitallisen vieraskasvin taimet Alkukesä on otollista aikaa havainnoida haitallisten vieraskasvilajien taimien nousua. Esimerkiksi…

Lue lisää