Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
 
Aloite eräiden Espoon kaupungin Pohjois-Espoossa omistamien metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa

 

Pohjoiset arvometsät -suojeluesitys 2014

 
Espoon kaupunki omistaa Pohjois-Espoossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita. Pohjoiset arvometsät -esitys (19.6.2014) ehdottaa alueiden jättämistä metsänhoitotoimien ulkopuolelle tai niiden suojelua. Näin turvattaisiin metsien luonto-virkistys-, ja maisema-arvot. Lue koko suojeluesitys täältä.

Kohdeluettelo ja yhteenvetokartat

    KOHDE PINTA-ALA, hehtaaria
       
1   Herukkapuron länsipuolinen metsä 22
2   Solbacka 10
3   Kurkijärven luoteispuolen metsä 2
4   Odilampi-Kringelkärrin metsät 38
5   Kortesbergenin itäpuolen metsä 3
6   Tremanskärrin lounaispuolen ekoyhteys 10
7   Kalittoman ympäristön metsät 15
8   Päivärinne 3
9   Lahnuksen ampumaradan lähimetsät 9
10   Vesmäen metsät 7
11   Buusin metsät 11
12   Örkkiniitty-Långkärrin metsät 79
13   Juvanmalmin metsä 5
14   Karhusuo 28
15   Masskärrin metsä 51
16   Himmelberget 8
17   Gunnarsvikenin rantametsä 11
18   Punametsän korpi 13
19   Hepokorpi 5
20   Bembölen ulkoilualue 70
21   Rumpmossen 83
22   Selkäkallio 73
23   Hakjärvimossenin lähialueen metsät 29
24   Miilukorpi 41
25   Lakeasuon metsät 6
26   Hyppymossen 9
27   Myllyjärven ja Gillermossenin väliset metsät 63
28   Ryssänniitun metsä 19
29   Oittaan suojelualueen laajennukset 9
30   Kuusikodin metsä 19
31   Kauriskallio 10
32   Kotimäki 12
33   Pitkäsen metsä 10
34   Kiimasuon ympäristön metsät 25
35   Kinttumäki 19
       
    YHTEENSÄ POHJOINEN 827
       
       
36   Rysshygget 17
37   Mynttilän metsä, Högaberget 91
38   Nupurinjärvi 57
39   Vitmossen-Teirmossen 66
40   Blominmäen pohjoispuolinen metsä 5
41   Mynttilän metsä 5
42   Vinkelkärr 16
43   Kakarlammen suojelualueen laajennus 52
44   Hirvisuon etelä- ja länsipuoliset metsät 8
45   Gumbölen metsä 6
46   Gumbölen golfkentän metsä 5
47   Blominmäen täyttömäen pohjoispuoliset metsät 3
48   Bolåkernin metsä 3
    YHTEENSÄ GUMBÖLE-MYNTTILÄ 334
Aloite Espoon pohjoisten arvometsien suojelemiseksi 19.6.2014.
Aloite Espoon pohjoisten arvometsien suojelemiseksi 19.6.2014.

Metsät

Espoon metsäluonto [caption id="attachment_1429" align="aligncenter" width="1024"] Högaberget, Mynttilä. 2018 Kuva: Pekka Barman[/capti…

Lue lisää

Näkinmetsä

Kauklahden Näkinmetsä on arvokas metsäinen luontokohde ja tärkeä viheryhteys Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Bassenkylän asuinalueen…

Lue lisää