Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Aloite eräiden Espoon kaupungin Pohjois-Espoossa omistamien metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa

Pohjoiset arvometsät -suojeluesitys 2014

Espoon kaupunki omistaa Pohjois-Espoossa luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsäalueita. Pohjoiset arvometsät -esitys (19.6.2014) ehdottaa alueiden jättämistä metsänhoitotoimien ulkopuolelle tai niiden suojelua. Näin turvattaisiin metsien luonto-virkistys-, ja maisema-arvot. Lue koko suojeluesitys täältä.

Kohdeluettelo ja yhteenvetokartat

KOHDE PINTA-ALA, hehtaaria
1 Herukkapuron länsipuolinen metsä 22
2 Solbacka 10
3 Kurkijärven luoteispuolen metsä 2
4 Odilampi-Kringelkärrin metsät 38
5 Kortesbergenin itäpuolen metsä 3
6 Tremanskärrin lounaispuolen ekoyhteys 10
7 Kalittoman ympäristön metsät 15
8 Päivärinne 3
9 Lahnuksen ampumaradan lähimetsät 9
10 Vesmäen metsät 7
11 Buusin metsät 11
12 Örkkiniitty-Långkärrin metsät 79
13 Juvanmalmin metsä 5
14 Karhusuo 28
15 Masskärrin metsä 51
16 Himmelberget 8
17 Gunnarsvikenin rantametsä 11
18 Punametsän korpi 13
19 Hepokorpi 5
20 Bembölen ulkoilualue 70
21 Rumpmossen 83
22 Selkäkallio 73
23 Hakjärvimossenin lähialueen metsät 29
24 Miilukorpi 41
25 Lakeasuon metsät 6
26 Hyppymossen 9
27 Myllyjärven ja Gillermossenin väliset metsät 63
28 Ryssänniitun metsä 19
29 Oittaan suojelualueen laajennukset 9
30 Kuusikodin metsä 19
31 Kauriskallio 10
32 Kotimäki 12
33 Pitkäsen metsä 10
34 Kiimasuon ympäristön metsät 25
35 Kinttumäki 19
YHTEENSÄ POHJOINEN 827
36 Rysshygget 17
37 Mynttilän metsä, Högaberget 91
38 Nupurinjärvi 57
39 Vitmossen-Teirmossen 66
40 Blominmäen pohjoispuolinen metsä 5
41 Mynttilän metsä 5
42 Vinkelkärr 16
43 Kakarlammen suojelualueen laajennus 52
44 Hirvisuon etelä- ja länsipuoliset metsät 8
45 Gumbölen metsä 6
46 Gumbölen golfkentän metsä 5
47 Blominmäen täyttömäen pohjoispuoliset metsät 3
48 Bolåkernin metsä 3
YHTEENSÄ GUMBÖLE-MYNTTILÄ 334
Aloite Espoon pohjoisten arvometsien suojelemiseksi 19.6.2014.
Aloite Espoon pohjoisten arvometsien suojelemiseksi 19.6.2014.

Metsät

Espoon metsäluonto [caption id="attachment_1429" align="aligncenter" width="1024"] Högaberget, Mynttilä. 2018 Kuva: Pekka Barman[/capti…

Lue lisää

Näkinmetsä

Kauklahden Näkinmetsä on arvokas metsäinen luontokohde ja tärkeä viheryhteys Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Bassenkylän asuinalueen…

Lue lisää