Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois
Espoon keskuspuisto tulee säilyttää mahdollisimman laajana. Sen metsäiset ydinalueet ja viheryhteydet on turvattava. Kapea metsäkäytävä puiston itä- ja länsiosan välillä sekä yhteys Nuuksion järviylängön metsiin ovat korvaamattomia.
Keskuspuiston ydinalueita ja ekologisia yhteyksiä. Kartta: Laura Ahopelto

Espoon keskuspuiston metsät koostuvat kahdesta erillisestä metsämassiivista ja niihin kytkeytyvistä muista luontotyypeistä. Keskuspuiston itä- ja länsiosaa yhdistää kapea metsäinen viheryhteys.

Espoon keskuspuiston itäosa: Keskuspuisto I

Keskuspuisto I alue koostuu Suvimetsän, Kuurinmetsän, Henttaanmetsän ja Kokinmetsän muodostamasta metsämassiivista. Metsäalue on yhtenäisin koko eteläisessä Espoossa. Söderskogin peltoalue, joka sijaitsee metsäalueen länsireunalla, on kulttuurimaisemallisesti merkittävä peltokokonaisuus. Keskuspuiston ainoat viralliset ja lakisääteisesti suojellut alueet sijaitsevat Keskuspuisto I alueella. Alueella on myös muita merkittäviä luontokohteita, kuten Lillträskmossen, Vehkalampi (Mossenkärr), Ritvan perintömetsä sekä Malminmäen purolaakso.

Vehkalampi on merkittävä sekä linnustoltaan, että kulttuuriympäristönä. Kuva Laura Ahopelto

Espoon keskuspuiston länsiosa: Keskuspuisto II

Keskuspuisto II alue muodostuu Tillinmäen, Kaupunginkallion ja Latokasten muodostamasta metsämassiivista. Alueella on myös viljelymaata. Merkittävimpiä luontokohteita alueella ovat mm. Harmaakallion saraneva ja kallioalue, Hepmortin lehtolaakso, Furubacka. Harmaakalliolle on muodostettu luonnonsuojelualue, joka käsittää myös saranevan alueen.

Harmaakallion saraneva on paikallisesti arvokas luontokohde. Kuva: Laura Ahopelto

Voit lukea lisää Keskuspuistosta myös Espoon kaupungin sivuilta.

Viheryhteydet

Keskuspuiston itäosa (Keskuspuisto I) ja länsiosa (Keskuspuisto II) liittyvät toisiinsa Finnoontien kohdalla vain kapealla metsäisellä viheryhteydellä, jota uhkaa Etelä-Espoon yleiskaavaan merkitty Espoonväylän tielinjaus. Tämän Söderskogin/Malminmetsän viheryhteyden turvaaminen on Keskuspuiston suojelun avainkysymyksiä.

Keskuspuisto toimii ekologisena yhteytenä myös eteläisen Espoon ja pohjoisen Espoon välillä. Erityisen tärkeä viheryhteys on Kaupunginkallion ja Näkinkylän yhdistävä Keskuspuiston ja Nuuksion välinen yhteys, josta kerrotaan enemmän sivulla Näkinmetsä.

Espoon Keskuspuisto

Keskuspuisto on Espoon sydän Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon suurin ja yhtenäisin metsäinen viheralue. Keskuspuisto on kaupungin sydän,…

Lue lisää

Luonnon- ja maisemanhoito

Luonnon- ja maisemanhoidon tulee parantaa luonto- maisema- ja virkistysarvoja. Myös Espoon keskuspuiston virkistysmetsissä metsänhoito on…

Lue lisää

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueet turvaavat Espoon keskuspuiston luonnon säilymisen sekä ulkoilun ja virkistäytymisen aidossa metsäluonnossa. Luononsuojelualua…

Lue lisää

Kaavoitus

Virkistysalue on Espoon keskuspuiston yleisin kaavamerkintä. Puistoa hiljaa nakertava, asemakaava kerrallaan etenevä rakentaminen ja Espoonväylän…

Lue lisää

Materiaalit

Lue raportti, katso diat, levitä flyeriä! Espoon ympäristöyhdistyksen keskuspuistomateriaalit ovat ladattavissa sähköisessä pdf-muodossa. Viestintämateriaali…

Lue lisää

Tiehankkeet

  Espoon keskuspuisto on vaarassa lohjeta kahtia, jos 1970-luvun piirustuspöydiltä 2000-luvun yleiskaavakarttoihin kulkeutunut Espoonväylä…

Lue lisää

Ulkoiluväylät

Espoon keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa leveillä väylillä, jotka aukaisevat jopa kymmenien metrien aukileen metsään. Moni viihtyy…

Lue lisää